Fredag den 13 december

Läsning                                                                                                                    Jes 48:17–19

 

Så säger Herren, din förlossare, Israels Helige:

 

Jag är Herren, din Gud,

den som lär dig vad nyttigt är,

den som leder dig på den väg du skall vandra.

O att du ville ge akt på mina bud!

Då skulle frid tillflyta dig som en ström,

och din rätt som havets böljor.

Dina barn skulle då vara som sanden,

och din livsfrukt som sandkornen,

dess namn skulle aldrig bli utrotat

eller utplånat ur min åsyn.

 

Responsoriepsalm                                                                              Ps 1:1–4, 6 (R. Joh 8:12)

 

R. Den som följer dig, Herre, skall ha livets ljus.

 

Salig är den som inte följer de gudlösas råd

                      och inte går syndares väg

eller sitter där hädare sitter

                      utan har sin lust i Herrens lag

                      och tänker på hans lag både dag och natt. R.

 

Han är som ett träd, planterat vid vattenbäckar,

                      vilket bär frukt i sin tid

och vars löv inte vissnar:

                      allt vad han gör, det lyckas väl. R.

 

Inte så de gudlösa:

                      de är som agnar som vinden för bort.

Ty Herren känner de rättfärdigas väg,

                      men de gudlösas väg leder till fördärvet. R.

 

Halleluja

 

V. Herren kommer, skynda honom till mötes.

Han är fredens Konung.

 

Evangelium                                                                                                         Matt 11:16–19

 

Vid den tiden sade Jesus till folket: »Vad skall jag jämföra detta släkte med? De liknar barn som sitter på torget och ropar åt andra barn: ‘Vi spelade för er, men ni ville inte dansa. Vi sjöng sorgesånger, men ni ville inte klaga.’ Johannes kom, och han varken äter eller dricker, och då säger man: ‘Han är besatt.’ Människosonen kom, och han äter och dricker, och då säger man: ‘Se vilken frossare och drinkare, en vän till tullindrivare och syndare.’ Men Vishetens gärningar har gett Visheten rätt.«