Torsdag den 5 december

Läsning                                                                                                                        Jes 26:1–6

 

På den tiden skall man sjunga denna sång i Judas land:

 

»Vår stad ger oss styrka,

murar och värn bereder oss frälsning.

 

Öppna portarna, så att ett rättfärdigt folk får dra ditin,

ett som håller tro.

Den som är fast i sitt sinne bevarar du i frid,

i frid, ty på dig förtröstar han.

Förtrösta då på Herren till evig tid,

ty Herren, Herren är en evig klippa.

Ty dem som tronar i höjden, dem störtar han ned,

ja, den höga staden.

Han ödmjukar den, ödmjukar den till jorden,

han slår den ned i stoftet.

Den trampas under fötterna, under de förtrycktas fötter,

under de armas steg.«

 

Responsoriepsalm                                                         Ps 118:1, 8–9, 19–21, 25–27a (R. 26a)

 

R. Välsignad vare han som kommer i Herrens namn

eller: Halleluja.

 

Tacka Herren, ty han är god,

                      evigt varar hans nåd.

Bättre är att ta sin tillflykt till Herren

                      än att förlita sig på människor.

Bättre är att ta sin tillflykt till Herren

                      än att förlita sig på furstar. R.

 

Öppna för mig rättfärdighetens portar,

                      jag vill gå in genom dem och tacka Herren.

Detta är Herrens port,

                      här får de rättfärdiga gå in.

Jag tackar dig för att du svarade mig

                      och blev min räddning. R.

 

Herre, hjälp oss!

                      Herre, låt det gå oss väl!

Välsignad vare han som kommer i Herrens namn.

                      Vi välsignar er från Herrens hus.

                      Herren är Gud, och han gav oss ljus. R.

 

Halleluja                                                                                                                          Jes 55:6

 

V. Sök Herren, medan han låter sig finnas,

åkalla honom, medan han är nära.

 

Evangelium                                                                                                      Matt 7:21, 24–27

 

Vid den tiden sade Jesus till sina lärjungar: »Inte alla som säger ‘Herre, herre’ till mig skall komma in i himmelriket, utan bara de som gör min himmelske faders vilja.

                      Den som hör dessa mina ord och handlar efter dem är som en klok man som byggde sitt hus på berggrund. Regnet öste ner, floden kom, vindarna blåste och kastade sig mot huset, men det rasade inte, eftersom det var byggt på berggrund. Och den som hör dessa mina ord men inte handlar efter dem är som en dåre som byggde sitt hus på sand. Regnet öste ner, floden kom, vindarna blåste och störtade sig mot hans hus, och det rasade, och raset blev stort.«