Hoppa till innehåll

Fredag den 24 november

Läsning                                                                                                  1 Mack 4:36–37, 52–59

 

Judas och hans bröder sade: »Nu, när våra fiender är krossade, skall vi gå upp till templet för att rena och återinviga det.« Hela hären samlades, och de gick upp till Sionberget.

                      De steg upp tidigt på morgonen — det var den tjugofemte dagen i den nionde månaden, dvs. månaden kislev, år 148 — och frambar offer enligt lagens föreskrifter på det nybyggda brännofferaltaret. Vid den tid på året och på den dag då hedningarna hade skändat det blev det återinvigt, under sång och spel på harpor, lyror och cymbaler. Och allt folket föll ner och tillbad och prisade himlen som hade gett dem framgång.

                      De firade altarets återinvigning i åtta dagar, bar fram brännoffer under stor glädje och offrade räddnings- och lovsångsoffret. De prydde tempelhusets fasad med kransar av guld och med sköldar, och de återställde portarna och sidokamrarna och försåg dem med dörrar. Bland folket rådde jublande glädje över att den skymf som hedningarna hade tillfogat dem var utplånad.

                      Det bestämdes av Judas och hans bröder och hela Israels församling att dagarna för altarets återinvigning skulle firas med fester och glädje år efter år vid samma tid på året, åtta dagar från den tjugofemte dagen i månaden kislev.

 

Responsoriepsalm                                                                             1 Krön 29:10–12 (R. 13)

 

Ur Lektionarium för vardagar band II utgiven 1993:

 

R. Vi lovar ditt ärorika namn, o Herre.

 

Lovad vare du, Herre, vår fader Israels Gud,

                      från evighet till evighet! R.

 

Dig, Herre, tillhör storhet och makt

                      och härlighet och glans och majestät,

                      dig tillhör allt i himlen och på jorden. R.

 

Ditt, o Herre, är riket,

                      ditt är herraväldet över allt som finns.

                      Rikedom och ära kommer från dig. R.

 

Du, Herre, råder över allt.

                      I din hand vilar kraft och välde,

                      från dig kommer all storhet och makt. R.

 

Ur Lektionarium för vardagar band II utgiven 2022:

 

R. Herre, vi lovar ditt ärorika namn.

 

Lovad vare du, Herre, vår fader Israels Gud,

                      från evighet till evighet! R.

 

Dig, Herre, tillhör storhet och makt

                      och härlighet och glans och majestät,

                      dig tillhör allt i himlen och på jorden.

Ditt, o Herre, är riket,

                      ditt är herraväldet över allt som finns. R.

 

Rikedom och ära kommer från dig,

du, Herre, råder över allt.

I din hand vilar kraft och välde,

                      från dig kommer all storhet och makt. R.

 

Halleluja                                                                                                                       Joh 10:27

 

V. Mina får lyssnar till min röst, säger Herren.

Jag känner dem, och de följer mig.

 

Evangelium                                                                                                          Luk 19:45–48

 

Vid den tiden då Jesus kom till templet, körde han ut dem som drev handel där och sade till dem: »Det står i skriften: Mitt hus skall vara ett bönens hus Men ni har gjort det till ett rövarnäste.« Sedan undervisade han varje dag i templet. Översteprästerna och de skriftlärda och alla folkets ledare försökte röja honom ur vägen, men de visste inte hur de skulle göra, för han hade hela folket med sig och alla lyssnade på honom.