Tisdag den 13 november

Läsning                                                                                                              Tit 2:1–8, 11–14

 

Du skall tala om för folket vad den sunda läran kräver. Äldre män skall uppträda nyktert, värdigt och behärskat, sunda i tron, kärleken och uthålligheten. På samma sätt skall äldre kvinnor uppträda så som ett heligt liv kräver, inte förtala någon och inte missbruka vin. De skall vara lärare i goda seder och fostra de unga kvinnorna till att älska man och barn, att vara anständiga, rena, husliga, goda och att underordna sig sina män, så att inte Guds ord blir smädat.

                      Förmana på samma sätt de yngre männen att alltid leva anständigt och var själv ett föredöme i goda gärningar. Din undervisning skall vara ofördärvad, värdig, sund och oantastlig, så att dina motståndare måste skämmas, eftersom de inte hittar något ont att säga om oss.

                      Ty Guds nåd har blivit synlig som en räddning för alla människor. Den lär oss att säga nej till ett gudlöst liv och denna världens begär och att leva anständigt, rättrådigt och fromt i den tid som nu är, medan vi väntar på att vårt saliga hopp skall infrias och vår store gud och frälsare Kristus Jesus träda fram i sin härlighet. Han har offrat sig själv för oss, för att friköpa oss från alla synder och göra oss rena, så att vi blir hans eget folk, uppfyllt av iver att göra vad som är gott.

 

Responsoriepsalm                                                                 Ps 37:3–4, 18, 23, 27, 29 (R. 39a)

 

R. Till de rättfärdiga kommer räddning från Herren.

 

Förtrösta på Herren, och gör det goda,

                      bo kvar i landet och bevisa trohet,

och ha din lust i Herren

                      då skall han ge dig vad ditt hjärta begär. R.

 

Herren känner de frommas dagar,

                      deras arvslott skall bestå för evigt.

En mans steg blir fasta genom Herren,

                      när han har behag till hans väg. R.

 

Vänd dig bort från det som är ont, och gör det goda,

                      så skall du få bo kvar för alltid.

De rättfärdiga skall äga landet

                      och bo där för alltid. R.

 

Halleluja                                                                                                                       Joh 14:23

 

V. Om någon älskar mig, bevarar han mitt ord,

och min fader skall älska honom,

och vi skall komma till honom.

 

Evangelium                                                                                                            Luk 17:7–10

 

Vid den tiden sade Jesus till sina lärjungar: »Om ni har en tjänare som plöjer eller vallar får, säger ni då till honom när han kommer hem från ägorna: Gå genast och slå dig ner vid bordet. Nej, ni säger: Gör i ordning maten åt mig, fäst upp dina kläder och passa upp mig medan jag äter och dricker; sedan kan du själv äta och dricka. Inte får tjänaren något tack för att han gör vad han är ålagd. På samma sätt med er: när ni har gjort allt som åligger er, skall ni säga: Vi är odugliga tjänare, vi har bara gjort vad vi är skyldiga att göra.«