Tisdag den 12 november

Läsning                                                                                                               Vish 2:23 – 3:9

 

Gud skapade människan till odödlighet

och gjorde henne till en avbild av sitt eget väsen,

men genom djävulens avund kom döden in i världen,

och de som är hans egendom får erfara den.

 

De rättfärdigas själar är i Guds hand,

och ingen plåga skall nå dem.

I dåraktiga människors ögon är de döda;

deras bortgång kallas olycka

och deras hädanfärd förintelse,

med de är i frid.

Även om de har straffats, så som människor ser det,

har de rikt hopp om odödlighet.

Efter att ha tuktats något litet skall de få möta godhet,

ty Gud satte dem på prov

och fann att de var honom värdiga.

Som guld i smältugnen prövade han dem,

han tog emot dem som en brännoffergåva.

I den stund då han kommer till dem skall de flamma upp

och flyga fram som gnistor i halm.

De skall döma folken och härska över hedningarna,

och Herren skall vara deras konung i evighet.

De som förlitar sig på honom skall förstå sanningen,

och de trogna skall förbli hos honom i kärlek.

Ty hans heliga får nåd och barmhärtighet,

och han skall komma till sina utvalda.

 

Responsoriepsalm                                                                              Ps 34:2–3, 16–19 (R. 2a)

 

R. Jag vill alltid prisa Herren.

 

Jag vill alltid prisa Herren,

                      hans lov skall ständigt vara i min mun.

Min själ skall berömma sig av Herren,

                      de ödmjuka skall höra det och glädja sig. R.

 

Herrens ögon är vända till de rättfärdiga

                      och hans öron till deras rop.

Men Herren vänder sitt ansikte mot dem som gör det onda,

                      han vill utrota minnet av dem från jorden. R.

 

Herren hör, när de rättfärdiga ropar,

                      och räddar dem ur all deras nöd.

Herren är nära dem som har ett förkrossat hjärta

                      och hjälper dem som har en bedrövad ande. R.

 

Halleluja                                                                                                                      Joh 14:23

 

V. Om någon älskar mig, bevarar han mitt ord,

och min fader skall älska honom,

och vi skall komma till honom.

 

Evangelium                                                                                                            Luk 17:7–10

 

Vid den tiden sade Jesus till sina lärjungar: »Om ni har en tjänare som plöjer eller vallar får, säger ni då till honom när han kommer hem från ägorna: Gå genast och slå dig ner vid bordet. Nej, ni säger: Gör i ordning maten åt mig, fäst upp dina kläder och passa upp mig medan jag äter och dricker; sedan kan du själv äta och dricka. Inte får tjänaren något tack för att han gör vad han är ålagd. På samma sätt med er: när ni har gjort allt som åligger er, skall ni säga: Vi är odugliga tjänare, vi har bara gjort vad vi är skyldiga att göra.«