Onsdag den 14 november

Läsning                                                                                                                          Tit 3:1–7

 

Påminn folket om att de skall underordna sig och lyda makthavare och myndigheter och alltid vara beredda att göra det som är gott. De får inte förolämpa någon, utan skall vara fridsamma och försynta och visa ödmjukhet mot alla människor.

                      Vi var ju också själva en gång dåraktiga, olydiga och vilsegångna, slavar under alla möjliga impulser och lustar. Vi levde i ondska och avund, vi var avskyvärda och vi avskydde varandra.

                      Men när Guds, vår frälsares, godhet och kärlek till människorna blev uppenbara, räddade han oss — inte därför att vi gjort några rättfärdiga gärningar, utan därför att han är barmhärtig — och han gjorde det med det bad som återföder och förnyar genom den helige Ande. Genom Jesus Kristus, vår frälsare, har han låtit Anden strömma över oss, för att vi genom Guds nåd skall bli rättfärdiga och, så som det är vårt hopp, vinna evigt liv.

 

Responsoriepsalm                                                                                                  Ps 23 (R. 1)

 

R. Herren är min herde, ingenting skall fattas mig.

 

Herren är min herde:

                      ingenting skall fattas mig.

Han låter mig vila på gröna ängar,

                      han för mig till vatten där jag finner ro.

Han ger mig ny kraft,

                      han leder mig på rätta vägar,

                      så som han har lovat. R.

 

Inte ens i den mörkaste dal

                      fruktar jag något ont,

ty du är med mig,

                      din käpp och stav gör mig trygg. R.

 

Du dukar ett bord för mig

                      i mina ovänners åsyn,

du smörjer mitt huvud med olja

                      och fyller min bägare till brädden. R.

 

Din godhet och nåd skall följa mig varje dag i mitt liv,

                      och Herrens hus skall vara mitt hem så länge jag lever. R.

 

Halleluja                                                                                                            Jfr 1 Thess 5:18

 

V. Tacka alltid Gud, ge honom ära:

det är hans vilja i Kristus Jesus.

 

Evangelium                                                                                                          Luk 17:11–19

 

Under sin vandring mot Jerusalem följde Jesus gränsen mellan Samarien och Galileen. När han var på väg in i en by, kom tio spetälska emot honom. De stannade på avstånd och ropade: »Jesus, mästare, förbarma dig över oss!« Då sade han till dem: »Gå och visa upp er för prästerna!« Och medan de var på väg dit, blev de rena. En av dem vände tillbaka när han såg att han hade blivit frisk. Med hög röst prisade han Gud och kastade sig till marken vid Jesu fötter och tackade honom. Han var samarier. Jesus frågade: »Blev inte alla tio rena? Var är de nio andra? Är det bara den här främlingen som har vänt tillbaka för att ge Gud ära?« Och han sade till mannen: »Stig upp och gå. Din tro har hjälpt dig.«