Måndag den 12 november

Läsning                                                                                                                          Tit 1:1–9

 

Från Paulus, Guds tjänare och Jesu Kristi apostel, sänd att föra Guds utvalda till tro och till kunskap om vår religions sanning, med dess hopp om evigt liv som Gud, som aldrig ljuger, har utlovat för oändligt länge sedan — när tiden var inne gjorde han sitt ord känt för alla genom den förkunnelse som har anförtrotts mig enligt Guds, vår frälsares, befallning — från Paulus till Titus, hans äkta barn i den gemensamma tron. Nåd och frid från Gud fadern och Kristus Jesus vår frälsare.

                      När jag lämnade dig kvar på Kreta, var det för att du skulle ordna det som återstod att göra och tillsätta äldste i varje stad efter mina anvisningar: oförvitliga män, som inte har gift sig mer än en gång och vilkas barn är troende och inte kan beskyllas för ett vilt och självsvåldigt liv. Församlingsledaren måste ju vara oförvitlig, eftersom han är Guds förvaltare. Han får inte vara självgod, inte häftig, inte missbruka vin, inte vara hårdhänt, inte sniken, utan skall vara gästfri, godhjärtad, behärskad, rättrådig, from och sträng mot sig själv. Han skall hålla sig till lärans pålitliga ord, så att han kan styrka andra med en sund undervisning och vederlägga motståndarna.

 

Responsoriepsalm                                                                             Ps 24:1–4b, 5–6 (R. jfr 6)

 

R. Detta är det släkte som söker ditt ansikte.

 

Jorden är Herrens och allt som finns på den,

                      jordens krets och de som bor där.

Det är han som har grundat den på haven

                      och fäst den över strömmarna. R.

 

Vem får gå upp på Herrens berg,

                      vem får träda in i hans helgedom?

Den som har oskyldiga händer och vars hjärta är rent,

                      den som inte bedrar. R.

 

Han skall få välsignelse av Herren,

                      och rättfärdighet av Gud, sin frälsare.

Detta är det släkte som frågar efter honom,

                      som söker ditt ansikte, du Jakobs Gud. R.

 

Halleluja                                                                                                               Jfr Fil 2:15–16

 

V. Ni ska lysa som stjärnor på himlen;

håll er till livets ord.

 

Evangelium                                                                                                              Luk 17:1–6

 

Vid den tiden sade Jesus till sina lärjungar: »Det är oundvikligt att förförelserna kommer, men ve den genom vilken de kommer. Det vore bättre för honom att ha sänkts i havet med en kvarnsten om halsen än att kunna förleda en enda av dessa små. Ta er i akt!

                      Om din broder gör orätt, så tillrättavisa honom, och om han ångrar sig, så förlåt honom. Även om han gör orätt mot dig sju gånger om dagen och sju gånger kommer tillbaka och säger: Jag ångrar mig, så skall du förlåta honom.«

                      Apostlarna sade till Herren: »Ge oss större tro.« Herren svarade: »Om ni hade tro så stor som ett senapskorn, skulle ni kunna säga till mullbärsträdet där: Dra upp dig själv med rötterna och plantera dig i havet! Och det skulle lyda er.«