Måndag den 11 november

Läsning                                                                                                                      Vish 1:1–7

 

Älska rättfärdigheten, ni som härskar över jorden.

Tänk på Herren med svekfritt sinne

och sök honom med uppriktigt hjärta.

Ty de som inte utmanar honom finner honom,

han visar sig för dem som inte misstror honom.

Svekfull beräkning leder bort från Gud,

och hans makt avslöjar de dårar som sätter den på prov.

Till en ränksmidares själ kommer inte visheten,

den vill inte bo i en kropp som har sålt sig åt synden.

Nej, fostrans heliga ande skyr svek

och flyr de oförnuftigas beräkning,

den visar vad den är när orätt kommer nära.

Ty visheten är en ande som älskar människan,

den överser inte med vad som rör sig inom honom,

bevakar omutligt hans tankar

och hör alla hans ord.

Ja, Herrens ande uppfyller världen,

den håller samman allt och uppfattar varje ljud.

 

Responsoriepsalm                                                                                   Ps 139:1–10 (R. 24b)

 

R. Herre, led mig på den eviga vägen.

 

Herre, du utrannsakar mig och känner mig,

                      du känner mig, vare sig jag sitter eller står,

                      du förstår mina tankar fjärran ifrån.

Vare sig jag går eller ligger, utforskar du det,

                      och med alla mina vägar är du förtrogen. R.

 

Ty förrän ett ord är på min tunga,

                      så känner du, Herre, det till fullo.

Du omsluter mig på alla sidor

                      och håller mig i din hand.

En sådan kunskap är mig alltför underbar,

                      den är mig för hög, jag kan inte begripa den. R.

 

Vart skall jag gå för din ande,

                      och vart skall jag fly för ditt ansikte?

For jag upp till himmelen, så är du där,

                      och bäddade jag åt mig i dödsriket, så är du också där. R.

 

Tog jag morgonrodnadens vingar,

                      gjorde jag mig en boning ytterst i havet,

så skulle också där din hand leda mig

                      och din högra hand fatta mig. R.

 

Halleluja                                                                                                              Jfr Fil 2:15–16

 

V. Ni ska lysa som stjärnor på himlen;

håll er till livets ord.

 

Evangelium                                                                                                              Luk 17:1–6

 

Vid den tiden sade Jesus till sina lärjungar: »Det är oundvikligt att förförelserna kommer, men ve den genom vilken de kommer. Det vore bättre för honom att ha sänkts i havet med en kvarnsten om halsen än att kunna förleda en enda av dessa små. Ta er i akt!

                      Om din broder gör orätt, så tillrättavisa honom, och om han ångrar sig, så förlåt honom. Även om han gör orätt mot dig sju gånger om dagen och sju gånger kommer tillbaka och säger: Jag ångrar mig, så skall du förlåta honom.«

                      Apostlarna sade till Herren: »Ge oss större tro.« Herren svarade: »Om ni hade tro så stor som ett senapskorn, skulle ni kunna säga till mullbärsträdet där: Dra upp dig själv med rötterna och plantera dig i havet! Och det skulle lyda er.«