Fredag den 16 november

Läsning                                                                                                                      2 Joh v 4–9

 

Det gladde mig mycket att bland dina barn finna sådana som lever i sanningen så som Fadern har befallt oss. Nu ber jag dig, min fru — och det jag skriver här är inte något nytt bud utan det som vi har haft från början — låt oss alla älska varandra. Och detta är kärleken: att leva efter hans bud. Ja, detta är budet som ni har fått höra från början: att ni skall leva i kärleken.

                      Ty många bedragare har gått ut i världen, sådana som inte vill erkänna att Jesus Kristus har kommit i mänsklig gestalt. Där har ni bedragaren, Antikrist. Se till att ni inte förlorar det ni har arbetat för utan får full lön. Den som inte förblir i Kristi lära utan går andra vägar, han har inte Gud. Den som förblir i hans lära, han har både Fadern och Sonen.

 

Responsoriepsalm                                                                Ps 119:1–2, 10–11, 17–18 (R. 1b)

 

R. Saliga de som vandrar efter Herrens lag.

 

Saliga de vilkas väg är ostrafflig,

                      de som vandrar efter Herrens lag. R.

 

Saliga de som tar hans vittnesbörd i akt,

                      de som söker honom av allt sitt hjärta. R.

 

Jag söker dig av allt mitt hjärta,

                      låt mig inte fara vilse från dina bud. R.

 

Jag gömmer dina löften i mitt hjärta,

                      för att jag inte skall synda mot dig. R.

 

Gör väl mot din tjänare, låt mig få leva,

                      då vill jag hålla ditt ord. R.

 

Öppna mina ögon,

                      så att jag kan skåda undren i din lag. R.

 

Halleluja                                                                                                                Jfr Luk 21:28

 

V. Räta på er, lyft era huvuden,

ty er befrielse närmar sig.

 

Evangelium                                                                                                          Luk 17:26–37

 

Vid den tiden sade Jesus till sina lärjungar: »Som det var i Noas dagar, så skall det bli under Människosonens dagar. Folk åt och drack, gifte sig och blev bortgifta, ända till den dag då Noa gick in i arken och floden kom över dem och gjorde slut på dem alla. Eller som på Lots tid: folk åt och drack, köpte och sålde, planterade och byggde, men den dag då Lot lämnade Sodom regnade eld och svavel från himlen och gjorde slut på dem alla. Likadant blir det den dag då Människosonen uppenbaras.

                      Den dagen får den som är uppe på taket och har sina tillhörigheter inne i huset inte gå ner och hämta dem, och den som är ute på ägorna får inte vända tillbaka hem. Kom ihåg Lots hustru. Den som försöker bevara sitt liv skall mista det, men den som mister det skall rädda det. Jag säger er: den natten ligger två män på samma bädd; den ene skall tas med och den andre skall lämnas kvar. Två kvinnor mal tillsammans; den ena skall tas med och den andra skall lämnas kvar.« De frågade honom: »Var blir det, herre?« Han svarade: »Där liket ligger, där samlas gamarna.«