Tisdag den 6 november

Läsning                                                                                                                        Fil 2:5–11

 

Låt det sinnelag råda hos er som också fanns hos Kristus Jesus. Han ägde Guds gestalt men vakade inte över sin jämlikhet med Gud, utan avstod från allt och antog en tjänares gestalt då han blev som en av oss. När han till det yttre hade blivit människa, gjorde han sig ödmjuk och var lydig ända till döden, döden på ett kors. Därför har Gud upphöjt honom över allt annat och gett honom det namn som står över alla andra namn, för att alla knän skall böjas för Jesu namn, i himlen, på jorden och under jorden, och alla tungor bekänna att Jesus Kristus är herre, Gud fadern till ära.

 

Responsoriepsalm                                                                   Ps 22:26b–30a, 31–32 (R. 26a)

 

R. Genom dig skall min lovsång ljuda i den stora församlingen.

 

Mina löften får jag infria inför dem som fruktar Herren.

                      De ödmjuka skall äta och bli mätta,

de som söker Herren skall få lova honom,

                      ja, era hjärtan skall leva för evigt. R.

 

Alla jordens ändar skall betänka vad Herren gjort

                      och omvända sig till honom,

                      alla folk och stammar skall tillbe inför dig.

Ty väldet är Herrens,

                      och han råder över folken.

                      Alla härskare på jorden skall böja knä inför honom. R.

 

Jag skall leva inför honom,

                      och mina ättlingar skall tjäna honom.

De skall berätta för kommande släktled om Herren

                      och förkunna om hans hjälp för ofödda släkten,

                      de skall vittna om vad Herren har gjort. R.

 

Halleluja                                                                                                                    Matt 11:28

 

V. Kom till mig, alla ni som är tyngda av bördor;

jag skall skänka er vila, säger Herren.

 

Evangelium                                                                                                          Luk 14:15–24

 

Vid den tiden då Jesus var bjuden på måltid, sade en av gästerna till honom: »Salig den som får vara med om måltiden i Guds rike.« Jesus svarade: »En man skulle ha en fest och bjöd många gäster. När festen skulle börja, skickade han sin tjänare att säga till de inbjudna: ’Välkomna, allt är färdigt.’ Men alla hade de någon ursäkt att komma med. En lät hälsa: ’Jag har köpt en åker och är tvungen att gå och se på den, förlåt att jag inte kan komma.’ En annan sade: ’Jag har köpt fem par oxar och måste ut och se vad de går för, förlåt att jag inte kan komma.’ En tredje sade: ’Jag har just gift mig, så jag kan inte komma.’ När tjänaren kom tillbaka och berättade detta, greps hans herre av vrede och sade: ’Gå genast ut på gator och gränder i staden och hämta hit alla fattiga och krymplingar och blinda och lytta.’ Och tjänaren sade: ’Herre, jag har gjort som du befallde, men ännu finns det plats.’ Då sade mannen till sin tjänare: ’Gå ut på vägarna och stigarna och se till att folk kommer hit, så att mitt hus blir fullt. Jag säger er att ingen av alla dem som först blev bjudna skall få vara med på min fest.’«