Onsdag den 7 november

Läsning                                                                                                                      Fil 2:12–18

 

Mina kära, ni som alltid har varit lydiga: arbeta med fruktan och bävan på er frälsning, inte bara så som när jag var hos er utan ännu mer nu när jag är långt borta. Ty det är Gud som verkar i er så att ni både i vilja och gärning förverkligar hans syfte. Gör allting utan knot och utan förbehåll, så att ni blir oförvitliga och rena, Guds fläckfria barn mitt i ett ont och fördärvat släkte, där ni lyser som stjärnor på himlen, när ni håller er till livets ord. Då kan jag vara stolt på Kristi dag: mitt lopp har inte varit förgäves, min möda inte förspilld. Ja, även om mitt blod skulle utgjutas när jag bär fram er tro som ett offer till Gud, är jag glad och gläds med er alla. På samma sätt skall ni vara glada och glädjas med mig.

 

Responsoriepsalm                                                                              Ps 27:1, 4, 13–14 (R. 1a)

 

R. Herren är mitt ljus och min frälsning.

 

Herren är mitt ljus och min frälsning,

                      för vem skulle jag frukta?

Herren är mitt livs värn,

                      för vem skulle jag rädas? R

 

Ett har jag begärt av Herren,

                      därefter traktar jag:

att få bo i Herrens hus så länge jag lever,

                      för att skåda Herrens ljuvlighet

                      och söka svar i hans tempel. R

 

Ja, jag tror förvisso att jag skall få se Herrens goda

                      i de levandes land.

Hoppas på Herren,

                      var frimodig och oförfärad i ditt hjärta,

                      ja, hoppas på Herren. R

 

Halleluja                                                                                                                      1 Pet 4:14

 

V. Saliga är ni om ni skymfas för Kristi namns skull,

ty Guds ande, vilar över er.

 

Evangelium                                                                                                          Luk 14:25–33

 

Stora skaror gick tillsammans med Jesus, och han vände sig om och sade till dem: »Om någon kommer till mig utan att hata sin far och sin mor och sin hustru och sina barn och sina syskon och därtill sitt eget liv, kan han inte vara min lärjunge. Den som inte bär sitt kors och följer efter mig kan inte vara min lärjunge. Om någon av er vill bygga ett torn, sätter han sig då inte ner och räknar ut vad det kostar, för att se om han har råd med bygget? Annars kan det hända att de som ser att han har lagt grunden men inte kan bygga färdigt börjar göra narr av honom och säger: Den där, han satte i gång ett bygge men kunde inte få det färdigt! Eller om en kung vill dra ut i fält mot en annan kung, sätter han sig då inte ner och överväger om han med tio tusen man kan möta den som rycker an med tjugo tusen? Kan han inte det, skickar han sändebud för att be om fred medan den andre ännu är långt borta. Så är det alltså: ingen av er kan vara min lärjunge om han inte avstår från allt han äger.«