Onsdag den 6 november

Läsning                                                                                                                  Rom 13:8–10

 

Stå inte i skuld till någon, utom i er kärlek till varandra. Ty den som älskar sin medmänniska har uppfyllt lagen. Buden Du skall inte bryta ett äktenskap, Du skall inte dräpa, Du skall inte stjäla, Du skall inte ha begär och alla andra bud sammanfattas ju i ordet: Du skall älska din nästa som dig själv. Kärleken vållar inte din nästa något ont. Kärleken är alltså lagen i dess fullhet.

 

Responsoriepsalm                                                                            Ps 112:1–2, 4–5, 9 (R. 5a)

 

R. Salig den som är barmhärtig

eller: Halleluja.

 

Salig den man som fruktar Herren

                      och har sin stora lust i hans bud.

Hans efterkommande skall bli mäktiga på jorden,

                      de trognas släkte skall välsignas. R.

 

För de trogna går han upp som ett ljus i mörkret,

                      nådig och barmhärtig och rättfärdig.

Det skall gå väl för den som är barmhärtig och ger lån

                      och handlar rättfärdigt i allt vad han gör. R.

 

Han strör ut, han ger åt de fattiga,

                      hans rättfärdighet består för evigt,

                      hans horn skall bli upphöjt med ära. R.

 

Halleluja                                                                                                                      1 Pet 4:14

 

V. Saliga är ni om ni skymfas för Kristi namns skull,

ty Guds ande, vilar över er.

 

Evangelium                                                                                                          Luk 14:25–33

 

Stora skaror gick tillsammans med Jesus, och han vände sig om och sade till dem: »Om någon kommer till mig utan att hata sin far och sin mor och sin hustru och sina barn och sina syskon och därtill sitt eget liv, kan han inte vara min lärjunge. Den som inte bär sitt kors och följer efter mig kan inte vara min lärjunge. Om någon av er vill bygga ett torn, sätter han sig då inte ner och räknar ut vad det kostar, för att se om han har råd med bygget? Annars kan det hända att de som ser att han har lagt grunden men inte kan bygga färdigt börjar göra narr av honom och säger: Den där, han satte i gång ett bygge men kunde inte få det färdigt! Eller om en kung vill dra ut i fält mot en annan kung, sätter han sig då inte ner och överväger om han med tio tusen man kan möta den som rycker an med tjugo tusen? Kan han inte det, skickar han sändebud för att be om fred medan den andre ännu är långt borta. Så är det alltså: ingen av er kan vara min lärjunge om han inte avstår från allt han äger.«