Måndag den 5 november

Läsning                                                                                                                          Fil 2:1–4

 

Om det finns tröst genom Kristus, uppmuntran från kärleken och gemenskap från Anden, om det finns ömhet och medkänsla, gör då min glädje fullkomlig genom att visa enighet. Lev i samma kärlek, eniga i tanke och sinnelag, fria från självhävdelse och fåfänga. Var ödmjuka och sätt andra högre än er själva. Tänk inte bara på ert eget bästa utan också på andras.

 

Responsoriepsalm                                                                                                          Ps 131

 

R. Herre, låt mig finna vila hos dig.

 

Herre, mitt hjärta är inte fyllt av stolthet,

                      jag ser mig inte omkring i högmod.

Jag umgås inte med stora planer,

                      med ting som är mig för svåra. R.

 

Nej, jag har lugnat och stillat min själ,

                      min själ är stilla som ett barn i sin moders famn. R.

 

Hoppas på Herren, Israel,

                      nu och för evigt. R.

 

Halleluja                                                                                                                 Joh 8:31b–32

 

V. Om ni förblir i mitt ord,

är ni verkligen mina lärjungar,

och sanningen skall göra er fria, säger Herren.

 

Evangelium                                                                                                          Luk 14:12–14

 

Vid den tiden sade Jesus till sin värd: »När du bjuder på middag eller någon annan måltid, bjud då inte dina vänner eller bröder eller släktingar eller rika grannar, så att de bjuder tillbaka och det blir din belöning. Nej, när du skall ha en fest, så bjud fattiga och krymplingar, lytta och blinda. Salig är du då, eftersom de inte kan ge dig någon belöning; belöningen får du vid de rättfärdigas uppståndelse.«