Måndag den 4 november

Läsning                                                                                                                Rom 11:29–36

 

Gud tar inte tillbaka sina gåvor och sin kallelse. Ni var tidigare olydiga mot Gud men har nu fått förbarmande genom deras olydnad. Nu har de varit olydiga medan ni har fått förbarmande för att även de skall få förbarmande. Gud har gjort alla till olydnadens fångar för att kunna förbarma sig över alla.

                      Vilket djup av rikedom, vishet och kunskap hos Gud! Aldrig kan någon utforska hans beslut eller spåra hans vägar. Vem kan känna Herrens tankar, vem kan vara hans rådgivare? Vem har skänkt honom något som han måste återgälda? Ty av honom och genom honom och till honom är allting. Hans är härligheten i evighet, amen.

 

Responsoriepsalm                                                        Ps 69:30–31, 33–34, 36–37 (R. jfr 14c)

 

R. Svara mig, Herre, i din godhet.

 

Mig som är betryckt och plågad,

                      mig skall du, o Gud, hjälpa och beskydda.

Jag vill lova Guds namn med sång

                      och med tacksägelse upphöja honom. R.

 

När de ödmjuka ser det, skall de glädja sig,

                      ni som söker Gud, era hjärtan skall leva.

Ty Herren lyssnar till de fattiga

                      och föraktar inte sina fångna. R.

 

Ty Gud skall rädda Sion,

                      Judas städer skall han bygga upp.

Hans tjänare skall bo i dem och äga landet,

                      deras barn skall få det i arv,

                      och de som älskar hans namn skall bo där. R.

 

Halleluja                                                                                                                 Joh 8:31b–32

 

V. Om ni förblir i mitt ord,

är ni verkligen mina lärjungar,

och sanningen skall göra er fria, säger Herren.

 

Evangelium                                                                                                          Luk 14:12–14

 

Vid den tiden sade Jesus till sin värd: »När du bjuder på middag eller någon annan måltid, bjud då inte dina vänner eller bröder eller släktingar eller rika grannar, så att de bjuder tillbaka och det blir din belöning. Nej, när du skall ha en fest, så bjud fattiga och krymplingar, lytta och blinda. Salig är du då, eftersom de inte kan ge dig någon belöning; belöningen får du vid de rättfärdigas uppståndelse.«