Lördag den 9 november

LATERANBASILIKANS INVIGNINGSDAG

 Fest

 

Man väljer en av följande läsningar.

 

Läsning                                                                                                         Hes 47:1–2, 8–9, 12

 

Herren förde mig tillbaka till husets ingång, och där fick jag se vatten rinna fram under husets tröskel på östra sidan, ty husets framsida låg mot öster. Och vattnet flöt ned under husets södra sidovägg, söder om altaret. Sedan lät han mig gå ut genom norra porten och förde mig omkring på en yttre väg till den yttre porten, som vette åt öster. Där fick jag se vatten välla fram på södra sidan. Och han sade till mig: »Detta vatten rinner fram mot Östra kretsen och flyter ned på Hedmarken och faller därefter ut i havet. Vattnet som fick bryta fram går alltså till havet, och så blir vattnet där sunt. Och överallt dit den dubbla strömmen kommer, där upplivas alla levande varelser som rör sig i stim, och fiskarna där blir mycket talrika, ty när detta vatten kommer dit, blir havsvattnet sunt, och allt får liv, där strömmen kommer. Och vid strömmen, på dess båda stränder, skall alla slags fruktträd växa upp, vilkas löv inte skall vissna, och vilkas frukt inte skall ta slut, utan varje månad skall träden bära ny frukt, ty deras vatten kommer från helgedomen. Och deras frukter skall tjäna till föda och deras löv till läkedom.«

 

eller:

 

Läsning                                                                                                     1 Kor 3:9b–11, 16–17

 

Ni är Guds åker, Guds bygge. Tack vare den nåd Gud har gett mig har jag som en klok byggmästare lagt en grund som någon annan bygger vidare på. Men var och en måste tänka på hur han bygger. Ingen kan lägga en annan grund än den som redan finns, och den är Jesus Kristus.

                      Förstår ni inte att ni är Guds tempel och att Guds ande bor i er? Om någon förstör Guds tempel, skall Gud förgöra honom. Ty Guds tempel är heligt, och ni är det templet.

 

Responsoriepsalm                                                                                    Ps 46:2–6, 8–9 (R. 5)

 

R. En ström går fram, vars flöden ger glädje åt Guds stad, åt den Högstes heliga boning.

 

Gud är vår tillflykt och vår starkhet,

                      en hjälp i nöden, väl beprövad.

Därför skulle vi inte frukta,

                      om än jorden omvälvdes

                      och bergen vacklade ned i havets djup. R.

 

[En ström går fram,

                      vars flöden ger glädje åt Guds stad,

                      åt den Högstes heliga boning.]

Gud bor därinne, den vacklar inte,

                      Gud hjälper den, när morgonen gryr. R.

 

Herren Sebaot är med oss,

                      Jakobs Gud är vår borg.

Kom och skåda Herrens verk:

                      gärningar som väcker häpnad gör han på jorden. R.

 

eller om responsoriepsalmen sjungs: se Cecilia 637

 

Halleluja                                                                                                                   2 Krön 7:16

 

V. Jag har utvalt och helgat detta hus, säger Herren,

för att mitt namn skall vara där till evig tid.

 

Evangelium                                                                                                              Joh 2:13–22

 

Judarnas påskfest närmade sig, och Jesus gick upp till Jerusalem. I templet stötte han på dem som sålde oxar och får och duvor och dem som satt där och växlade pengar. Han gjorde en piska av repstumpar och drev ut allesammans ur templet med deras får och oxar. Han slog ut växlarnas pengar och välte omkull deras bord, och till dem som sålde duvor sade han: »Bort med allt det här! Gör inte min faders hus till en saluhall.« Och hans lärjungar kom ihåg att det står skrivet: Lidelsen för ditt hus skall förtära mig. Judarna sade då till honom: »Vad kan du visa oss för tecken, du som gör så här?« Jesus svarade: »Riv ner detta tempel, så skall jag låta det uppstå igen på tre dagar.« Judarna sade: »I fyrtiosex år har man byggt på det här templet, och du skall låta det uppstå igen på tre dagar!« Men det tempel han talade om var hans kropp. När han sedan uppstod från de döda, kom hans lärjungar ihåg att han hade sagt detta, och de trodde på skriften och på ordet som Jesus hade sagt.