Lördag den 10 november

Läsning                                                                                                                      Fil 4:10–19

 

Jag har glatt mig mycket i Herren över att er omtanke om mig äntligen har kunnat skjuta nya skott. Omtanke hade ni ju förut också, men inte tillfälle. Inte för att jag har lidit någon nöd. Jag har lärt mig att klara mig med det jag har. Jag kan leva fattigt och jag kan leva i överflöd. Jag har verkligen erfarenhet av allt: att vara mätt och att hungra, att leva i överflöd och att lida brist. Allt förmår jag genom honom som ger mig kraft. Men ni skall ha tack för att ni ville bistå mig i mitt svåra läge. Ni filipper vet själva att när evangeliet var nytt och jag hade lämnat Makedonien, då var er församling den enda som visade sådan gemenskap med mig att det gick att föra bok över utgivet och mottaget. Redan när jag var i Thessalonike fick jag ju hjälp från er mer än en gång. Men det är inte era gåvor jag är angelägen om, utan den allt rikare vinsten för er egen räkning. Jag har fått vad jag skall ha, och mer än det. Jag har fullt upp av allt nu när jag genom Epafroditos har fått det som ni skickade mig — en rökelsedoft, ett offer som Gud tar emot med välbehag. Min Gud skall med sin härliga rikedom i Kristus Jesus fylla alla era behov.

 

Responsoriepsalm                                                                       Ps 112:1–2, 5–6, 8a, 9 (R. 1a)

 

R. Salig den som fruktar Herren

eller: Halleluja.

 

Salig den man som fruktar Herren

                      och har sin stora lust i hans bud.

Hans efterkommande skall bli mäktiga på jorden,

                      de trognas släkte skall välsignas. R.

 

Det skall gå väl för den som är barmhärtig och ger lån

                      och handlar rättfärdigt i allt vad han gör.

Han skall aldrig i evighet vackla,

                      den rättfärdige skall bli ihågkommen för evigt. R.

 

Hans hjärta är fast och behöver inte frukta.

                      Han strör ut, han ger åt de fattiga,

hans rättfärdighet består för evigt,

                      hans horn skall bli upphöjt med ära. R.

 

Halleluja                                                                                                                  Jfr 2 Kor 8:9

 

V. Jesus Kristus var rik men blev fattig för er skull,

för att vi genom hans fattigdom skulle bli rika.

 

Evangelium                                                                                                            Luk 16:9–15

 

Vid den tiden sade Jesus till sina lärjungar: »Använd den ohederliga mammon till att skaffa er vänner som tar emot er i evighetens hyddor när mammon lämnar er i sticket.

                      Den som är trogen i smått är trogen också i stort, och den som är ohederlig i smått är ohederlig också i stort. Om ni inte har varit trogna i fråga om den ohederliga mammon, vem vill då anförtro er det som har verkligt värde? Och om ni inte har varit trogna i fråga om andras egendom, vem vill då ger er det som skall tillhöra er?

                      Ingen tjänare kan tjäna två herrar. Antingen kommer han att hata den ene och älska den andre eller att hålla fast vid den ene och inte bry sig om den andre. Ni kan inte tjäna både Gud och mammon.«

                      Allt detta hörde fariseerna, som älskar pengar, och de gjorde narr av honom. Då sade han till dem: »Ni vill framstå som rättfärdiga inför människorna, men Gud känner era hjärtan. Det som människor sätter högt är skändligt i Guds ögon.«