Torsdag den 18 oktober

LUKAS, EVANGELIST

Fest

 

Läsning                                                                                                                2 Tim 4:9–17a

 

Försök komma hit snart. Demas har av kärlek till denna världen övergett mig och rest till Thessalonike. Crescens har farit till Galatien och Titus till Dalmatien. Bara Lukas är kvar hos mig. Ta med dig Markus hit, han är till god hjälp i mitt arbete. Tychikos har jag skickat till Efesos. När du kommer, ha då med dig manteln som jag lämnade kvar i Troas hos Karpos, och så böckerna, framför allt mina häften.

                      Smeden Alexandros har gjort mig mycket ont. Herren skall vedergälla honom efter hans gärningar. Akta dig också du för honom, han har gjort häftigt motstånd mot vår förkunnelse. När jag första gången stod inför rätta, trädde ingen upp till min hjälp utan alla svek mig. Måtte de inte behöva göra räkenskap för det. Men Herren bistod mig och gav mig kraft att fullfölja förkunnelsen för att alla hedningar skulle få höra den.

 

Responsoriepsalm                                                               Ps 145:10–13b, 17–18 (R. jfr 12a)

 

R. Dina heliga skall kungöra ditt rikes härlighet.

 

Alla dina verk, Herre, skall tacka dig,

                      och dina fromma skall lova dig.

De skall tala om ditt rikes ära,

                      och din makt skall de förkunna. R.

 

Så skall de kungöra för människors barn

                      dina väldiga gärningar och ditt rikes ära och härlighet.

Ditt rike är ett rike för alla evigheter,

                      och ditt herradöme varar från släkte till släkte. R.

 

Herren är rättfärdig i alla sina vägar

                      och nådig i alla sina verk.

Herren är nära alla dem som åkallar honom,

                      alla dem som uppriktigt åkallar honom. R.

 

Halleluja                                                                                                                       Joh 15:16

 

V. Jag har utvalt er

och bestämt er till att gå ut i världen och bära frukt,

frukt som består, säger Herren.

 

Evangelium                                                                                                              Luk 10:1–9

 

Vid den tiden utsåg Herren ytterligare sjuttiotvå och sände dem före sig två och två till varje stad och plats dit han själv ämnade sig. Han sade till dem: »Skörden är stor men arbetarna få. Be därför skördens herre att han sänder ut arbetare till sin skörd. Gå, jag skickar er som lamm in bland vargar. Ta inte med er några pengar, någon påse eller några sandaler, och stanna inte på er väg för att hälsa. När ni kommer in i ett hus, så säg först: Frid över detta hus. Och om där bor en fridens man, skall den frid ni kommer med bli kvar hos honom; annars skall den vända tillbaka till er. Stanna sedan i det huset och ät och drick vad som bjuds; arbetaren är värd sin lön. Flytta inte från hus till hus. Och när ni kommer till en stad där man tar emot er, ät då det som sätts fram, bota de sjuka som finns där och säg till folket: Guds rike är snart hos er.«