Tisdag den 16 oktober

Läsning                                                                                                                        Gal 5:1–6

 

Kristus har befriat oss. Stå därför fasta, och låt ingen lägga på er slavoket igen. Hör på vad jag säger er, jag Paulus: om ni låter omskära er, har ni ingen nytta alls av Kristus. Jag försäkrar er igen: var och en som låter omskära sig är skyldig att hålla hela lagen. Ni är utestängda från Kristus, ni som söker er rättfärdighet i lagen; ni har hamnat utanför nåden. Ty vi väntar oss i vår ande att genom tron vinna den rättfärdighet som är vårt hopp. I ett liv med Kristus Jesus kommer det inte an på omskärelse eller förhud, utan på tron, som får sitt uttryck i kärlek.

 

Responsoriepsalm                                                                Ps 119:41, 43–45, 47–48 (R. 41a)

 

R. Må din nåd komma mig till del.

 

Må din nåd, Herre, komma mig till del,

                      din frälsning efter ditt löfte. R.

 

Ryck inte bort sanningens ord från min mun,

                      ty jag hoppas på dina domar. R.

 

Så vill jag hålla din lag beständigt,

                      ja, alltid och i evighet. R.

 

Låt mig gå fram på rymlig plats,

                      ty jag begrundar dina befallningar. R.

 

Jag vill ha min lust i dina bud,

                      ty de är mig kära. R.

 

Jag vill lyfta mina händer till dina bud,

                      och jag vill begrunda dina stadgar. R.

 

Halleluja                                                                                                                       Heb 4:12

V. Guds ord är levande och verksamt,

och blottlägger hjärtats uppsåt och tankar.

 

Evangelium                                                                                                          Luk 11:37–41

 

Vid den tiden bjöd en farisé Jesus hem till sig, och han följde med in och lade sig till bords. Farisén blev förvånad över att han inte badade sig ren före måltiden, men Herren sade till honom: »Ni fariseer, ni rengör utsidan av bägare och fat, men ert inre är fullt av vinningslystnad och ondska. Begriper ni inte att han som har gjort utsidan också har gjort insidan? Nej, ge de fattiga vad som finns på era fat, så blir allt rent för er.«