Torsdag den 10 oktober

Läsning                                                                                                               Mal 3:13 – 4:2a

 

Ni har talat hårda ord mot mig, säger Herren. Nu frågar ni: »Vad har vi då med varandra talat mot dig?« Ni har sagt: »Det är fåfängt att tjäna Gud. Eller vad vinning har vi av att vi håller vad han har befallt oss att hålla, och av att vi går i sorgdräkt inför Herren Sebaot? Nej, de fräcka vill vi nu prisa lyckliga, ty de som gör vad ogudaktigt är blir upprättade, de går fria, hur de än frestar Gud.«

                      Men därunder har också de som fruktar Herren talat med varandra, och Herren har lyssnat på dem och hört dem, och en minnesbok har blivit skriven inför hans ansikte, till påminnelse om dessa som fruktar Herren och tänker på hans namn. Och dessa, säger Herren Sebaot, skall jag ha som min egendom på den dag då jag utför mitt verk, och jag skall skona dem, som en fader skonar sin son som tjänar honom. Och ni skall då åter få se vilken skillnad det är mellan den rättfärdige och den ogudaktige, mellan den som tjänar Gud och den som inte tjänar honom.

                      Ty se, dagen kommer, och den skall brinna som en ugn. Då skall alla fräcka människor och alla som gör vad ogudaktigt är bli lika strå, och dagen, den som kommer, skall förbränna dem, säger Herren Sebaot, så att varken rot eller krona lämnas kvar av dem. Men för er, ni som fruktar mitt namn, skall rättfärdighetens sol gå upp, med läkedom under sina vingar.

 

Responsoriepsalm                                                                             Ps 1:1–4, 6 (R. Ps 40:5a)

 

R. Salig den som sätter sin förtröstan till Herren.

 

Salig är den som inte följer de gudlösas råd

                      och inte går syndares väg

                      eller sitter där hädare sitter

utan har sin lust i Herrens lag

                      och tänker på hans lag både dag och natt. R.

 

Han är som ett träd, planterat vid vattenbäckar,

                      vilket bär frukt i sin tid

och vars löv inte vissnar:

                      allt vad han gör, det lyckas väl. R.

 

Inte så de gudlösa:

                      de är som agnar som vinden för bort.

Ty Herren känner de rättfärdigas väg,

                      men de gudlösas väg leder till fördärvet. R.

 

Halleluja                                                                                                             Jfr Apg 16:14b

 

V. Herre, öppna våra hjärtan,

så att vi lyssnar till Jesu Kristi ord.

 

Evangelium                                                                                                            Luk 11:5–13

 

Vid den tiden sade Jesus till sina lärjungar: »Tänk er att någon av er går till en vän mitt i natten och säger: ’Käre vän, låna mig tre bröd. En god vän som är på resa har kommit hem till mig och jag har ingenting att bjuda på.’ Då kanske han där inne säger: ’Lämna mig i fred. Dörren är redan låst och jag har barnen hos mig i sängen. Jag kan inte stiga upp och ge dig något.’ Men jag säger er: även om han inte stiger upp och ger honom något för vänskaps skull, så gör han det därför att den andre är så påträngande, och han ger honom allt vad han behöver. Därför säger jag er: Be, så skall ni få. Sök, så skall ni finna. Bulta, så skall dörren öppnas. Ty den som ber, han får, och den som söker, han finner, och för den som bultar skall dörren öppnas.

                      Finns det någon far ibland er som ger sin son en orm, när han ber om en fisk, eller ger honom en skorpion, när han ber om ett ägg? Om nu redan ni, som är onda, förstår att ge era barn goda gåvor, skall då inte fadern i himlen ge helig ande åt dem som ber honom?«