Tisdag den 9 oktober

Läsning                                                                                                                    Gal 1:13–24

 

Ni har hört hur jag förut levde som lagtrogen jude, hur jag hänsynslöst förföljde Guds församling och försökte utrota den. I trohet mot judendomen överträffade jag de flesta av mina judiska jämnåriga, ivrigare än någon annan hävdade jag traditionen från våra fäder. Men han som utsåg mig redan i moderlivet och som kallade mig genom sin nåd beslöt att uppenbara sin son för mig, för att jag skulle förkunna evangeliet om honom för hedningarna. Då frågade jag inte någon av kött och blod till råds, inte heller for jag upp till Jerusalem, till dem som var apostlar före mig. I stället begav jag mig till Arabien, och därifrån vände jag tillbaka till Damaskus.

                      Först tre år senare for jag upp till Jerusalem för att få tala med Kefas, och jag stannade fjorton dagar hos honom. Någon annan av apostlarna såg jag inte, bara Herrens bror Jakob. Vad jag skriver är sant, det tar jag Gud till vittne på.

                      Sedan kom jag till Syrien och Kilikien, utan att ha haft någon beröring med de kristna församlingarna i Judeen. Det enda de hade hört var att »han som en gång förföljde oss förkunnar nu den tro som han förut ville utrota«. Och man prisade Gud för min skull.

 

Responsoriepsalm                                                                         Ps 139:1–3,13–15 (R. 24b)

 

R. Led mig, Herre, på den eviga vägen.

 

Herre, du utrannsakar mig och känner mig,

                      du känner mig, vare sig jag sitter eller står,

                      du förstår mina tankar fjärran ifrån.

Vare sig jag går eller ligger, utforskar du det,

                      och med alla mina vägar är du förtrogen. R.

 

Ty du har skapat mina njurar,

                      du sammanvävde mig i min moders liv.

Jag tackar dig för att jag är danad så underbart.

                      Detta vet jag: förunderliga är dina verk. R.

 

Benen i min kropp var inte dolda för dig,

                      när jag bereddes i det fördolda,

                      när jag bildades i jordens djup. R.

 

Halleluja                                                                                                                   Luk 11:28b

 

V. Saliga de som hör Guds ord

och tar vara på det, säger Herren.

 

Evangelium                                                                                                          Luk 10:38–42

 

Vid den tiden gick Jesus in i en by, och en kvinna som hette Marta bjöd honom hem till sig. Hon hade en syster vid namn Maria, som satte sig vid Herrens fötter och lyssnade till hans ord. Men Marta tänkte på allt hon hade att ordna med. Hon kom och ställde sig framför Jesus och sade: »Herre, bryr du dig inte om att min syster låter mig ensam ordna med allt? Säg åt henne att hjälpa till.« Herren svarade henne: »Marta, Marta, du gör dig bekymmer och oroar dig för så mycket, fast bara en sak behövs. Maria har valt det som är bäst och det skall inte tas ifrån henne.«