Lördag den 12 oktober

Läsning                                                                                                                    Joel 3:12–21

 

Så säger Herren: Må hednafolken resa sig och dra bort till Josafats dal, ty där skall jag sitta till doms över alla folk häromkring. Låt lien gå, ty skörden är mogen. Kom och trampa, ty pressen är full. Presskaren flödar över, så stor är ondskan där. Skaror hopar sig i Domens dal, ty Herrens dag är nära i Domens dal. Solen och månen förmörkas, och stjärnorna mister sitt sken.

                      Herren upphäver ett rytande från Sion, och från Jerusalem låter han höra sin röst, så att himmelen och jorden bävar. Men för sitt folk är Herren en tillflykt och för Israels barn ett skydd. Och ni skall erfara att jag är Herren, er Gud, som bor på Sion, mitt heliga berg. Och Jerusalem skall vara en helgad plats, och främlingar skall inte mer dra ditin.

                      På den tiden skall det ske att bergen dryper av druvsaft och höjderna flödar av mjölk, och alla bäckar i Juda flödar av vatten. Och en källa skall rinna upp i Herrens hus och vattna Akaciedalen.

                      Men Egypten skall bli en ödemark, och Edom skall bli en öde öken, därför att de har övat våld mot Judas barn och utgjutit oskyldigt blod i sitt land. Sedan skall Juda trona evinnerligen, och Jerusalem från släkte till släkte. Och jag skall utplåna deras blodskulder, dem som jag inte allaredan har utplånat. Och Herren skall förbli boende på Sion.

 

Responsoriepsalm                                                                    Ps 97:1–2, 5–6, 11–12 (R. 12a)

 

R. Gläd er, ni rättfärdiga, i Herren.

 

Herren är nu konung! Därför må jorden fröjda sig

                      och alla havsländerna glädja sig.

Han omges av moln och töcken,

                      rättfärdighet och rätt är fästet för hans tron. R.

 

Bergen smälter som vax för Herren,

                      för hela jordens Herre.

Himlarna förkunnar hans rättfärdighet,

                      och alla folk ser hans ära. R.

 

Ljus går upp för den rättfärdige

                      och för de rättsinniga glädje.

Gläd er, ni rättfärdiga, i Herren,

                      och prisa hans heliga namn. R.

 

Halleluja                                                                                                                   Luk 11:28b

 

V. Saliga de som hör Guds ord

och tar vara på det, säger Herren.

 

Evangelium                                                                                                          Luk 11:27–28

 

Vid den tiden hördes en kvinna i mängden ropa: »Saligt det moderliv som har burit dig, och saliga de bröst som du har diat.« Men Jesus svarade: »Säg hellre: Saliga de som hör Guds ord och tar vara på det.«