Lördag den 13 oktober

 

Läsning                                                                                                                    Gal 3:22–29

 

Nu har skriften lagt allt under synden, och då kan löftet till dem som tror uppfyllas bara genom tron på Jesus Kristus. Innan tron kom hölls vi under uppsikt, med lagen över oss, tills tron skulle uppenbaras. Så har alltså lagen varit vår övervakare tills Kristus kom, för att vi skulle göras rättfärdiga genom tron. Men nu när tron är här, har vi inte längre någon övervakare.

                      Alla är ni nämligen genom tron Guds söner, i Kristus Jesus. Är ni döpta in i Kristus, har ni också iklätt er Kristus. Nu är ingen längre jude eller grek, slav eller fri, man eller kvinna. Alla är ni ett i Kristus Jesus. Men om ni tillhör Kristus, är ni också avkomlingar till Abraham och arvtagare enligt löftet.

 

Responsoriepsalm                                                                                       Ps 105:2–7 (R. 8a)

 

R. Herren tänker evigt på sitt förbund

eller: Halleluja.

 

Sjung och spela till Herrens ära,

                      förkunna alla hans under.

Var stolta över hans heliga namn,

                      må de som söker Herren glädja sig av hjärtat. R.

 

Fråga efter Herren och hans makt,

                      sök hans ansikte ständigt.

Tänk på de underbara gärningar han gjort,

                      på hans under och hans domar. R.

 

Ni Abrahams, hans tjänares, ätt,

                      ni Jakobs barn, det folk som han har utvalt.

Han är Herren, vår Gud.

                      Över hela jorden går hans domar. R.

 

Halleluja                                                                                                                   Luk 11:28b

 

V. Saliga de som hör Guds ord

och tar vara på det, säger Herren.

 

Evangelium                                                                                                          Luk 11:27–28

 

Vid den tiden hördes en kvinna i mängden ropa: »Saligt det moderliv som har burit dig, och saliga de bröst som du har diat.« Men Jesus svarade: »Säg hellre: Saliga de som hör Guds ord och tar vara på det.«