Måndag den 20 januari

Läsning                                                                                                              1 Sam 15:16–23

 

Samuel sade till Saul: »Stanna nu upp, så vill jag förkunna för dig vad Herren i natt har sagt till mig.« Han sade till honom: »Tala.« Samuel sade: »Se, fastän du var obetydlig i dina egna ögon, har du blivit ett huvud för Israels stammar, ty Herren smorde dig till kung över Israel. Och Herren sände dig iväg och sade: ’Gå och tillspilloge amalekiterna, de syndarna, och strid mot dem, tills du har tillintetgjort dem.’ Varför har du då inte hört Herrens röst utan kastat dig över bytet och gjort vad ont är i Herrens ögon?«

                      Saul svarade Samuel: »Jag har ju hört Herrens röst och gått den väg på vilken Herren har sänt mig. Jag har fört hit Agag, Amaleks kung, och gett Amalek till spillo. Men folket tog av bytet får och fäkreatur, det bästa av det tillspillogivna, för att offra det åt Herren, din Gud, i Gilgal.«

                      Då sade Samuel: »Menar du att Herren har samma behag till brännoffer och slaktoffer som till att man hör Herrens röst? Nej, lydnad är bättre än offer, och hörsamhet bättre än det feta av vädurar. Ty motsträvighet är trolldomssynd, och motspänstighet är avguderi och husgudsdyrkan. Eftersom du har förkastat Herrens ord, har han också förkastat dig, och du skall inte längre vara kung.«

 

Responsoriepsalm                                                            Ps 50:8–9, 16bc–17, 21, 23 (R. 23b)

 

R. Jag skall låta er se min frälsning.

 

Jag vill inte straffa dig för dina offer,

                      dina brännoffer har jag alltid inför mig.

Men jag tar inte emot tjurar ur ditt hus

                      eller bockar ur dina fållor. R.

 

»Hur kan du tala om mina stadgar

                      och föra mitt förbund på tungan,

du som hatar tuktan

                      och vänder ryggen åt mina ord? R.

 

Så gör du, och jag tiger,

                      och nu tror du att jag är som du.

Den som offrar lovets offer, han ärar mig,

                      och den som ger akt på sin väg,

                      honom skall jag låta se min frälsning.« R.

 

Halleluja                                                                                                                       Heb 4:12

 

V. Guds ord är levande och verksamt,

och blottlägger hjärtats uppsåt och tankar.

 

Evangelium                                                                                                          Mark 2:18–22

 

Johannes lärjungar och fariseerna fastade. Då kom några och frågade Jesus: »Varför fastar Johannes lärjungar och fariseernas, men inte dina lärjungar?« Jesus svarade: »Inte kan väl bröllopsgästerna fasta medan brudgummen är hos dem? Så länge de har brudgummen hos sig kan de inte fasta. Men det skall komma en tid då brudgummen tas ifrån dem, och när den dagen är inne kommer de att fasta. Ingen syr fast en bit okrympt tyg på ett gammalt plagg. Då sliter ju det nya tyget med sig av det gamla och det blir en värre reva. Ingen häller nytt vin i gamla vinsäckar, för då spränger vinet säckarna, och både vinet och säckarna förstörs. Nej, nytt vin slår man i nya säckar.«