Torsdag den 26 september

Läsning                                                                                                                     Hagg 1:1–8

 

I kung Darejaves’ andra regeringsår, i sjätte månaden, på första dagen i månaden, kom Herrens ord genom profeten Haggai till Serubbabel, Sealtiels son, Judas ståthållare, och till översteprästen Josua, Josadaks son. Han sade:

                      Så säger Herren Sebaot: Detta folk säger: »Ännu är inte tiden kommen att gå till verket, tiden att Herrens hus byggs upp.« Men Herrens ord kom genom profeten Haggai, han sade: Är då tiden kommen för er att själva bo i panelade hus, medan detta hus ligger öde? Därför säger nu Herren Sebaot så: Ge akt på hur det går er. Ni sår mycket, men inbärgar litet, ni äter, men får inte nog för att bli mätta, ni dricker, men får inte nog för att bli glada, ni tar på er kläder, men har inte nog för att bli varma. Och den som får någon inkomst, han får den endast för att lägga den i en söndrig pung. Ja, så säger Herren Sebaot: Ge akt på hur det går er. Men dra nu upp till bergen, hämta trävirke och bygg upp mitt hus, så vill jag ha behag till det och bevisa mig härlig, säger Herren.

 

Responsoriepsalm                                                                               Ps 149:1–6a, 9b (R. 4a)

 

R. Herren har behag till sitt folk

eller: Halleluja.

 

Sjung en ny sång till Herrens ära,

                      hans lov i de trognas församling.

Israel skall glädjas över sin skapare,

                      Sions barn jubla över sin konung. R.

 

De skall lova hans namn under dans,

                      lovsjunga honom till puka och harpa.

Herren har behag till sitt folk,

                      han kröner de kuvade med seger. R.

 

De trogna gläds och ger honom ära,

                      de jublar på sina läger.

Guds lov är i deras mun.

                      Till härlighet blir det för alla hans trogna. R.

 

Halleluja                                                                                                                        Joh 14:6

 

V. Jag är vägen, sanningen och livet.

Ingen kommer till Fadern utom genom mig.

 

Evangelium                                                                                                                Luk 9:7–9

 

Vid den tiden fick tetrarken Herodes höra berättas om allt som Jesus gjorde, och han visste inte vad han skulle tro. Några påstod nämligen att Johannes hade uppväckts från de döda, några att Elia visade sig och andra att någon av de gamla profeterna hade uppstått. Herodes sade: »Johannes har jag låtit halshugga. Vem är då han som jag hör allt detta om?« Och han försökte få träffa honom.