Lördag den 28 september

Läsning                                                                                                           Sak 2:1–5, 10–11a

 

Jag, Sakarja, lyfte upp mina ögon och fick då se en man som hade ett mätsnöre i sin hand. Då frågade jag: »Vart går du?« Han svarade mig: »Till att mäta Jerusalem, för att se hur brett och hur långt det skall bli.«

                      Då fick jag se ängeln som talade med mig komma fram, och en annan ängel kom emot honom. Och han sade till denne: »Skynda iväg och tala till den unge mannen där och säg: ’Jerusalem skall ligga som en obefäst plats — så stor mängd av människor och djur skall finnas därinne. Men jag själv, säger Herren, skall vara en eldsmur omkring staden, och jag skall bevisa mig härlig därinne.’ »

 

Jubla och gläd dig, du dotter Sion,

ty se, jag kommer för att ta min boning i dig,

säger Herren.

Och då skall många hednafolk sluta sig till Herren

och bli mitt folk.

Ja, jag skall ta min boning i dig.

 

Responsoriepsalm                                                                          Jer 31:10–12b, 13 (R. 10d)

 

R. Herren bevarar oss, som en herde sin hjord.

 

Hör Herrens ord, ni hednafolk,

                      och förkunna det i havsländerna i fjärran.

Säg: Han som förskingrade Israel skall också församla det

                      och bevara det, som en herde sin hjord. R.

 

Ty Herren skall befria Jakob

                      och lösköpa honom ur den övermäktiges hand.

Och de skall komma och jubla på Sions höjd

                      och strömma dit där Herrens goda är. R.

 

Då skall jungfrurna förlusta sig med dans,

                      unga och gamla skall glädja sig tillsammans.

Jag skall förvandla deras sorg i fröjd,

                      trösta dem och glädja dem efter deras bedrövelse. R.

 

Halleluja                                                                                                              Jfr 2 Tim 1:10

 

V. Vår frälsare Kristus Jesus har utplånat döden

och dragit liv och oförgänglighet fram i ljuset

genom evangeliet.

 

Evangelium                                                                                                          Luk 9:43b–45

 

Vid den tiden då folket häpnade över allt som Jesus gjorde, sade Jesus till lärjungarna: »Lyssna noga på vad jag nu säger till er: Människosonen skall överlämnas i människors händer.« Men de förstod inte vad han menade, det var fördolt för dem för att de inte skulle fatta det, och de vågade inte fråga honom vad det betydde.