Hoppa till innehåll

Torsdag den 21 september

S:T MATTEUS, APOSTEL OCH EVANGELIST

Fest

 

Läsning                                                                                                               Ef 4:1–7, 11–13

 

Jag uppmanar er, jag som är fånge för Herrens skull, att leva värdigt er kallelse, alltid ödmjuka och milda. Ha fördrag med varandra i tålamod och kärlek. Sträva efter att med friden som band bevara den andliga enheten: en enda kropp och en enda ande, liksom ni en gång kallades till ett och samma hopp. En är Herren, en är tron, ett är dopet, en är Gud och allas fader, han som står över allting, verkar genom allt och finns i allt.

                      Var och en av oss har fått just den nåd som Kristus har velat ge honom. Så gjorde han några till apostlar, andra till profeter, till förkunnare eller till herdar och lärare. De skall göra de heliga mera fullkomliga och därigenom utföra sin tjänst och bygga upp Kristi kropp, tills vi alla kommer fram till enheten i tron och i kunskapen om Guds son, blir fullvuxna och når en mognad som svarar mot Kristi fullhet.

 

Responsoriepsalm                                                                                      Ps 19:2–5 (R. jfr 5)

 

Ur Lektionarium för vardagar band IVB utgiven 1994:

 

R. Deras ord går ut över hela jorden.

 

Himlarna förtäljer Guds ära,

                      och fästet förkunnar hans händers verk.

Den ena dagen talar om det till den andra,

                      och den ena natten kungör det för den andra.

                      Det är ej ett tal eller språk vars ljud inte hörs.

De sträcker sig ut över hela jorden,

                      och deras ord går till världens ändar. R.

 

Ur Lektionarium för vardagar band IVB utgiven 2023:

 

R. Över hela jorden nådde deras ord.

 

Himlarna förkunnar Guds ära,

                      och fästet vittnar om hans händers verk.

Den ena dagen talar därom till den andra,

                      den ena natten kungör det för den andra. R.

Det är inget tal eller ljud vars röst inte hörs:

                      de sträcker sig ut över hela jorden,

                      och deras ord går till världens ändar. R.

 

Halleluja

 

V. O Gud, vi lovar dig. O Herre, vi bekänner dig.

Dig prisar apostlarnas saliga kör.

 

Evangelium                                                                                                             Matt 9:9–13

 

Vid den tiden såg Jesus en man som hette Matteus sitta utanför tullhuset. Han sade till honom: »Följ mig!« Och Matteus steg upp och följde honom. När Jesus sedan låg till bords i hans hus, kom många tullindrivare och syndare dit och lade sig till bords tillsammans med honom och hans lärjungar. Fariseerna som såg det sade till lärjungarna: »Hur kan er mästare äta tillsammans med tullindrivare och syndare?« Han hörde det och sade: »Det är inte de friska som behöver läkare, utan de sjuka. Gå och lär er vad som menas med orden: Barmhärtighet vill jag se och inte offer. Ty jag har inte kommit för att kalla rättfärdiga, utan syndare.«