Hoppa till innehåll

Tisdag den 19 september

Läsning                                                                                                                  1 Tim 3:1–13

 

Den som önskar bli församlingsledare eftersträvar ett viktigt arbete. Därför måste församlingsledaren vara höjd över allt klander, gift bara en gång, nykter, behärskad, anständig, gästfri och en god lärare. Han får inte missbruka vin och inte vara hårdhänt utan skall vara försynt och fridsam och fri från penningbegär. Han skall kunna styra sitt hus och få sina barn att underordna sig, allt i värdiga former. För hur skall någon som inte kan styra sitt eget hus kunna ta hand om Guds församling? Han får inte vara nyomvänd, så att han blir högmodig och faller under djävulens dom. Dessutom måste han ha gott rykte bland utomstående, så att han inte blir förhånad och går i djävulens fälla.

                      På samma sätt skall medhjälparna vara värdiga och uppriktiga. De får inte vara begivna på vin eller lystna på pengar. De skall förena trons hemlighet med ett rent uppsåt. Men först skall också de prövas, sedan får de bli medhjälpare om det inte finns något att anföra mot dem. Är de kvinnor skall de på samma sätt uppträda värdigt, inte förtala någon, utan vara nyktra och pålitliga i allt. En medhjälpare får inte vara gift mer än en gång och skall kunna styra sina barn och sitt hus. De som sköter sin tjänst väl får en god ställning och kan visa stor frimodighet i sin tro på Kristus Jesus.

 

Responsoriepsalm                                                                           Ps 101:1–3, 5–6 (R. jfr 5b)

 

Ur Lektionarium för vardagar band II utgiven 1993:

 

R. Jag vill vandra på ostrafflighetens väg.

 

Om nåd och rätt vill jag sjunga,

                      Herre, dig vill jag prisa.

 

Jag vill ropa ut min insikt om ostrafflighetens väg.

                      När kommer du till mig? R.

 

Jag vill leva ostraffligt där jag bor i mitt hus,

                      jag vill inte ens se åt det som är orätt,

                      att öva orättfärdighet hatar jag. R.

 

Den som i hemlighet förtalar sin nästa,

                      honom vill jag förgöra.

Den som har stolta ögon och högmodigt hjärta,

                      honom kan jag inte fördra. R.

 

Mina ögon söker de trogna i landet,

                      de skall få bo hos mig.

Den som vandrar på ostrafflighetens väg,

                      han får vara min tjänare. R.

 

Ur Lektionarium för vardagar band II utgiven 2022:

 

R. Jag vill vandra på ostrafflighetens väg.

 

Om nåd och rätt vill jag sjunga,

                      Herre, dig vill jag prisa.

Jag vill ropa ut min insikt om ostrafflighetens väg.

                      När kommer du till mig ? R.

 

Jag vill leva ostraffligt där jag bor i mitt hus,

                      jag vill inte ens se åt det som är orätt,

att öva orättfärdighet hatar jag,

                      hos mig skall inget sådant få finnas. R.

 

Den som i hemlighet förtalar sin nästa,

                      honom vill jag förgöra,

den som har stolta ögon och högmodigt hjärta,

                      honom kan jag inte fördra. R.

Mina ögon söker de trogna i landet,

                      de skall få bo hos mig.

Den som vandrar på ostrafflighetens väg,

                      han får vara min tjänare. R.

 

Halleluja                                                                                                                       Luk 7:16

 

  1. En stor profet har uppstått bland oss,

Gud har besökt sitt folk.

 

Evangelium                                                                                                            Luk 7:11–17

 

Vid den tiden begav sig Jesus till en stad som heter Nain, och hans lärjungar och mycket folk följde med honom. Just som han närmade sig stadsporten bars det ut en död. Han var ende sonen och hans mor var änka. En stor skara människor från staden gick med henne. När Herren såg henne, fylldes han av medlidande med henne och sade: »Gråt inte.« Sedan gick han fram och rörde vid båren. Bärarna stannade, och han sade: »Unge man, jag säger dig: Stig upp!« Då satte sig den döde upp och började tala, och Jesus överlämnade honom åt hans mor. De fylldes alla av fruktan och prisade Gud och sade: »En stor profet har uppstått bland oss«, och: »Gud har besökt sitt folk.« Detta tal om honom spred sig i hela Judeen och landet där omkring.