Hoppa till innehåll

Söndag den 24 september

TJUGOFEMTE SÖNDAGEN »UNDER ÅRET« 

 

Första läsningen                                                                                                        Jes 55:6–9

 

Sök Herren medan han låter sig finnas,

åkalla honom medan han är nära.

Må den gudlöse överge sin väg,

den ondskefulle sina planer.

Må han vända om till Herren,

så skall han förbarma sig över honom,

vända om till vår Gud,

som alltid vill förlåta.

Mina planer är inte era planer

och era vägar inte mina vägar,

säger Herren.

Liksom himlen är högt över jorden,

så är mina vägar högt över era vägar,

mina planer högt över era planer.

 

Responsoriepsalm                                                             Ps 145:2–3, 8–9, 17–18 (R. jfr 18a)

 

När responsoriepsalmen sjungs så används texten i Cecilia 691. När den läses används följande text:

 

R. Herren är nära alla som ropar till honom.

 

Dag efter dag vill jag prisa dig,

                      nu och för evigt sjunga ditt lov.

Stor är Herren, högt är han prisad,

                      ingen kan fatta hans storhet. R.

 

Nådig och barmhärtig är Herren,

                      sen till vrede och rik på kärlek.

Herren är god mot alla,

                      barmhärtig mot allt han har skapat. R.

 

Rättfärdig är Herren i alla sina gärningar,

                      kärleksfull i allt han gör.

Herren är nära alla som ropar,

                      alla som av hjärtat ropar till honom. R.

 

Andra läsningen                                                                                             Fil 1:20c–24, 27a

 

Jag väntar och hoppas att jag alltid öppet skall våga lovprisa Kristus med min kropp, vare sig den skall leva eller dö. Ty för mig är livet Kristus och döden en vinning — såvida inte ett fortsatt liv här på jorden ger mig en vinst genom mitt arbete, för då vet jag inte vad jag skall välja. Jag slits åt båda hållen: jag längtar efter att bryta upp och vara hos Kristus, det vore ju det allra bästa. Men för er skull är det viktigare att jag lever kvar här. Lev nu bara på ett sätt som är värdigt Kristi evangelium.

 

Halleluja                                                                                                             Jfr Apg 16:14b

 

V. Herre, öppna våra hjärtan,

så att vi lyssnar till Jesu Kristi ord.

 

Evangelium                                                                                                           Matt 20:1–16

 

Vid den tiden framställde Jesus denna liknelse för sina lärjungar: »Med himmelriket är det som när en jordägare vid dagens början gick ut för att leja arbetare till sin vingård. Han kom överens med dem om en dagspenning på en denar och sände i väg dem till vingården. Vid tredje timmen gick han ut igen och fick se några andra stå sysslolösa på torget. Till dem sade han: ’Gå bort till vingården, ni också. Jag skall ge er skäligt betalt.’ Och de gav sig dit. Sedan gick han ut vid sjätte timmen och vid nionde och gjorde likadant. Vid elfte timmen gick han ut igen, och när han såg några andra stå där sade han: ’Varför står ni här hela dagen utan att arbeta?’ De svarade: ’Därför att ingen har lejt oss.’ Då sade han: ’Gå bort till vingården, ni också.’ På kvällen sade vingårdens ägare till förmannen: ’Kalla samman arbetarna och ge dem deras lön. Börja med dem som kom sist och sluta med de första.’ De som hade lejts vid elfte timmen kom fram och fick en denar var. När sedan de första steg fram trodde de att de skulle få mer, men fick var sin denar de också. Då protesterade de och sade till ägaren: ’De där som kom sist har bara hållit på en timme, och du jämställer dem med oss som har slitit hela dagen i solhettan.’ Då sade han till en av dem: ’Min vän, jag är inte orättvis mot dig. Vi kom ju överens om en denar, ta nu vad du skall ha, och gå. Men jag vill ge den siste lika mycket som du fick. Har jag inte rätt att göra som jag vill med det som är mitt? Eller ser du med onda ögon på att jag är god?’ Så skall de sista bli först och de första sist.«