Söndag den 23 september

TJUGOFEMTE SÖNDAGEN »UNDER ÅRET«

 

Första läsningen                                                                                              Vish 2:12,17–20

 

De gudlösa säger:

»Vi skall lägga försåt för den rättfärdige,

ty han står i vägen för oss:

han motarbetar våra planer,

han skymfar oss som lagbrytare

och smädar oss för brott mot skick och sed.

Nu vill vi undersöka om hans ord är sanna

och se hur det blir vid hans död.

Är den rättfärdige Guds son, skall ju Gud ta sig an honom

och rädda honom från hans fiender.

Vi skall pröva honom med misshandel och plågor,

så att vi får veta hur fridsam han är

och får se hur det är med hans tålamod.

Vi skall döma honom till en neslig död;

han skall ju få beskydd, efter vad han säger.«

 

Responsoriepsalm                                                                                        Ps 54:3–6,8 (R. 6)

 

R. Gud är min hjälpare, Herren är mitt stöd.

 

Rädda mig, Gud, genom ditt namn,

        skaffa mig rätt genom din kraft.

Gud, hör min bön,

        lyssna till mina ord. R.

 

De övermodiga angriper mig,

        våldsmän står efter mitt liv.

        De räknar inte med Gud.

Men Gud är min hjälpare,

        Herren är mitt stöd. R.

 

Gärna vill jag offra åt dig

        och prisa ditt namn, Herre, ty det är gott. R.

 

eller om responsoriepsalmen sjungs: se Cecilia 641

 

Andra läsningen                                                                                                  Jak 3:16 – 4:3

 

Där det finns avund och självhävdelse, där finns också oordning och allsköns uselhet. Visheten från ovan däremot är ren, men dessutom fridsam, försynt och foglig, rik på barmhärtighet och goda gärningar, omutlig och uppriktig. Rättfärdigheten utsås i frid och bär frukt för dem som håller frid.

        Varifrån kommer all kamp och strid ibland er? Är det inte från begären som för krig i era lemmar? Ni vill ha, men får ingenting. Ni dödar av avund, men uppnår ingenting. Ni kämpar och strider. Ni har ingenting, därför att ni inte ber. Ni ber men får ingenting, därför att ni ber illa; ni vill bara tillfredsställa era begär.

 

Halleluja                                                                                                            Jfr 2 Thess 2:14

 

V. Gud har kallat oss genom evangeliet,

för att vi skall vinna Jesu Kristi härlighet.

 

Evangelium                                                                                                          Mark 9:30–37

 

Vid den tiden vandrade Jesus och hans lärjungar genom Galileen. Han ville inte att det skulle bli känt eftersom han höll på att undervisa sina lärjungar. Han sade: »Människosonen skall överlämnas i människors händer och de kommer att döda honom, och tre dagar efter sin död skall han uppstå.« Men de förstod inte vad han menade och vågade inte fråga.

                      De kom till Kafarnaum. Och när han var hemma igen frågade han dem: »Vad var det ni talade om på vägen?« De teg, för på vägen hade de tvistat om vem av dem som var den störste. Han satte sig ner, kallade på de tolv och sade: »Om någon vill vara den främste måste han bli den ringaste av alla och allas tjänare.« Så tog han ett barn och ställde det framför dem, lade armen om det och sade: »Den som tar emot ett sådant barn i mitt namn, han tar emot mig. Och den som tar emot mig, han tar inte emot mig utan den som har sänt mig.«