Hoppa till innehåll

Fredag den 22 september

Läsning                                                                                                                 1 Tim 6:2c–12

 

Så skall du undervisa och förmana. Den som lär annorlunda och inte håller sig till vår herre Jesu Kristi sunda ord och till det som vår religion lär, han är förblindad och okunnig, med en sjuklig lust att diskutera och träta. Sådant leder till avund, strider, förtal, misstänkliggöranden och ständiga bråk bland människor som har mist förståndet och tappat bort sanningen och som anser att religionen skall löna sig. Och visst ger religionen god lön om man nöjer sig med det nödvändiga, för tomhänta kom vi till världen och tomhänta skall vi gå ur den. Har vi mat och kläder, skall vi vara nöjda. De som vill bli rika låter sig snärjas av frestelsen och faller offer för alla de dåraktiga och skadliga begär som störtar människorna i fördärv och undergång. Kärleken till pengar är roten till allt ont; genom den har många förts bort från tron och vållat sig själva mycket lidande.

                      Men du som tillhör Gud, håll dig borta från sådant. Sträva efter rättfärdighet, gudsfruktan, tro, kärlek, uthållighet och ödmjukhet. Kämpa trons goda kamp, sök vinna det eviga livet, som du har kallats till och för vars skull du har avlagt den rätta bekännelsen inför många vittnen.

 

Responsoriepsalm                                                                 Ps 49:6–10, 17–20 (R. Matt 5:3)

 

R. Saliga de som är fattiga i anden, dem hör himmelriket till.

 

Varför skulle jag frukta i olyckans dagar,

                      när mina förföljares ondska omger mig?

De förlitar sig på sina ägodelar

                      och berömmer sig av sin stora rikedom. R.

 

Men ingen kan rädda sig själv

                      eller ge Gud den lösepenning han kräver.

För dyr är lösen för livet,

                      den kan aldrig någonsin betalas,

så att man får leva för alltid

                      och undgår att se graven. R.

 

Frukta inte när en man blir rik,

                      när hans hus växer till i härlighet.

Av allt detta får han ingenting med sig vid sin död,

                      hans härlighet följer honom inte dit ner. R.

 

Om han än prisar sig välsignad under sitt liv,

                      och berömmer sig, när han gör sig goda dagar,

så skall han dock gå till sina fäder,

                      till dem som inte längre ser ljuset. R.

 

Halleluja                                                                                                               Jfr Matt 11:25

 

V. Välsignad är du, Fader, himlens och jordens Herre,

som uppenbarat himmelrikets hemligheter för dem som är som barn.

 

Evangelium                                                                                                                Luk 8:1–3

 

Vid den tiden vandrade Jesus från stad till stad och från by till by och förkunnade budskapet om Guds rike. Med honom följde de tolv och några kvinnor som hade blivit botade från onda andar och från sjukdomar: Maria, hon från Magdala, som sju demoner hade farit ut ur, Johanna, hustru till Herodes förvaltare Kusas, Susanna och många andra, som alla hjälpte dem med sina tillgångar.