Tisdag den 11 september

Läsning                                                                                                                   1 Kor 6:1–11

 

Hur kan någon av er som ligger i tvist med en broder komma på tanken att processa inför de orättfärdiga och inte inför de heliga! Vet ni inte att de heliga skall döma världen? Och om ni skall döma världen, duger ni då inte till att döma i småsaker? Vet ni inte att vi skall döma änglar? Då bör vi väl klara av vardagliga tvister. Men när ni nu har sådana tvister, då tar ni till domare folk som församlingen ser ner på. Ni borde skämmas! Finns det då ingen bland er som är klok nog att döma mellan två kristna bröder? I stället processar broder mot broder, och detta inför otroende! Redan det att ni processar med varandra är ett nederlag för er. Varför finner ni er inte hellre i en oförrätt? Varför tar ni inte hellre en förlust? I stället vållar ni andra orätt och förluster — era egna bröder. Har ni glömt att ingen orättfärdig skall få ärva Guds rike? Låt inte bedra er. Ingen som lever i otukt eller avguderi eller hor eller homosexualitet, i tjuvaktighet och själviskhet, ingen som dricker, som är ovettig och utsuger andra — ingen sådan får ärva Guds rike. Så har somliga av er levt, men ni har låtit tvätta er rena, ni har helgats och gjorts rättfärdiga genom herren Jesu Kristi namn och genom vår Guds ande.

 

Responsoriepsalm                                                                               Ps 149:1–6a,9b (R. 4a)

 

R. Herren har behag till sitt folk

eller: Halleluja.

 

Sjung en ny sång till Herrens ära,

                      hans lov i de trognas församling.

 

Israel skall glädjas över sin skapare,

                      Sions barn jubla över sin konung. R.

 

De skall lova hans namn under dans,

                      lovsjunga honom till puka och harpa.

Herren har behag till sitt folk,

                      han kröner de kuvade med seger. R.

 

De trogna gläds och ger honom ära,

                      de jublar på sina läger.

Guds lov är i deras mun.

                      Till härlighet blir det för alla hans trogna. R.

 

Halleluja                                                                                                                  Jfr Joh 15:16

 

V. Jag har utvalt er och bestämt er till att bära frukt,

frukt som består, säger Herren.

 

Evangelium                                                                                                            Luk 6:12–19

 

Jesus gick upp på berget för att be, och natten igenom bad han till Gud. När det blev dag samlade han sina lärjungar, och bland dem valde han ut tolv, som han kallade apostlar: Simon, som han också gav namnet Petrus, och hans bror Andreas, Jakob, Johannes, Filippos, Bartolomaios, Matteus, Tomas, Alfaios son Jakob, Simon, som kallades seloten, Jakobs son Judas och Judas Iskariot, han som blev förrädare.

                      Sedan gick han ner tillsammans med dem och stannade på ett ställe på slätten. Där var en mängd lärjungar till honom, och en stor folkmassa från hela Judeen och Jerusalem och från kustlandet vid Tyros och Sidon hade kommit för att lyssna på honom och få sina sjukdomar botade. De som plågades av orena andar blev hjälpta, och hela hopen försökte röra vid honom, ty det gick ut kraft från honom, och han botade alla.