Onsdag den 12 september

Läsning                                                                                                                 1 Kor 7:25–31

 

I fråga om dem som lever ogifta har jag ingen befallning från Herren. Men jag kan ge ett råd tack vare den tilltro som Herren i sin barmhärtighet har visat mig. Jag anser alltså detta vara bäst i den svåra tid som nu är inne — det är bäst att leva på det viset. Är du bunden vid en kvinna, sök då inte att bli löst. Har du blivit löst från en kvinna, sök då inte att finna någon annan. Men om du gifter dig är det ingen synd. Och om den ogifta kvinnan gifter sig är det ingen synd. Men de som gör så kommer att få det svårt här på jorden, och jag vill inte kräva för mycket av er. Men det säger jag, bröder: tiden krymper. Även de som har en hustru måste nu leva som om de ingen hade, de som gråter som om de inte grät, de som gläder sig som om de inte gladde sig, de som köper något som om de inte fick behålla det och de som lever i världen som om de inte levde av den. Ty den värld som nu är går mot sitt slut.

 

Responsoriepsalm                                                                        Ps 45:11–12,14–17 (R. 11a)

 

R. Hör, dotter, och vänd hit ditt öra.

 

Hör, dotter, och ge akt, och vänd hit ditt öra:

                      Glöm nu ditt folk och din faders hus,

så att konungen får ha sin lust i din skönhet,

                      ty han är din herre, och för honom skall du falla ned. R.

 

Idel härlighet är konungadottern i gemaket:

                      av guldvirkat tyg består hennes dräkt,

                      i brokigt vävda kläder förs hon till konungen.

Jungfrur, hennes väninnor, följer henne,

                      de leds in till dig. R.

 

Under glädje och fröjd förs de fram,

                      de tågar in i konungens palats.

Dina söner skall träda i dina fäders ställe,

                      du skall sätta dem till furstar överallt i landet. R.

 

Halleluja                                                                                                                   Luk 6:23ab

 

V. Gläd er och dansa av fröjd,

ty er lön blir stor i himlen.

 

Evangelium                                                                                                            Luk 6:20–26

 

Vid den tiden lyfte Jesus blicken, såg på sina lärjungar och sade: »Saliga ni som är fattiga, er tillhör Guds rike. Saliga ni som hungrar nu, ni skall få äta er mätta. Saliga ni som gråter nu, ni skall få skratta. Saliga är ni, när man för Människosonens skull hatar er och stöter bort er och smädar er och gör ert namn avskytt. Gläd er på den dagen och dansa av fröjd, ty er lön blir stor i himlen. På samma sätt gjorde ju deras fäder med profeterna.

                      Men ve er som är rika, ni har fått ut er glädje. Ve er som är mätta nu, ni skall få hungra. Ve er som skrattar nu, ni skall få sörja och gråta. Ve er när alla berömmer er. På samma sätt gjorde ju deras fäder med de falska profeterna.«