Fredag den 13 september

Läsning                                                                                                         1 Tim 1:1–2, 12–14

 

Från Paulus, Kristi Jesu apostel på uppdrag av Gud vår frälsare och Kristus Jesus vårt hopp, till Timotheos, hans äkta barn i tron. Nåd, barmhärtighet och frid från Gud fadern och Kristus Jesus vår herre.

                      Jag tackar honom som har gett mig kraft, Kristus Jesus vår herre, för att han fann mig värd förtroende och tog mig i sin tjänst, mig som förut var en hädare och hänsynslös förföljare. Men jag mötte förbarmande därför att jag handlade i okunnighet, i min otro. Vår herres nåd har överflödat, med tro och kärlek i Kristus Jesus.

 

Responsoriepsalm                                                                  Ps 16:1–2a, 5, 7–8, 11 (R. jfr 5a)

 

R. För mig finns inget gott utom dig.

 

Bevara mig, Gud,

                      ty jag tar min tillflykt till dig.

Jag säger till Herren: »Du är ju Herren,

                      för mig finns inget gott utom dig.« R.

 

Jag vill lova Herren, han ger mig råd.

                      Ännu om natten manar mig mitt innersta.

Jag har alltid haft Herren för mina ögon,

                      han är på min högra sida, jag skall inte vackla. R.

 

Du visar mig livets väg,

                      inför ditt ansikte finns glädje till fyllest,

                      ljuvlighet i din högra hand för evigt. R.

 

Halleluja                                                                                                                  Jfr Joh 17:17

 

V. Helga oss genom sanningen,

ditt ord är sanning.

 

Evangelium                                                                                                            Luk 6:39–42

 

Vid den tiden gav Jesus sina lärjungar denna liknelse: »Kan väl en blind leda en blind? Ramlar inte båda i gropen? Lärjungen är inte förmer än sin lärare, men när han är fullärd blir han som sin lärare. Varför ser du flisan i din broders öga, när du inte märker bjälken i ditt eget? Hur kan du säga till din broder: Låt mig ta bort flisan ur ditt öga, när du inte ser bjälken i ditt eget? Hycklare, ta först bort bjälken ur ditt öga, så kan du se klart och ta bort flisan ur din broders.«