Tisdag den 20 augusti

Läsning                                                                                                                Dom 6:11–24a

 

Herrens ängel kom och satte sig under terebinten vid Ofra, som tillhörde abiesriten Joas. Dennes son Gideon höll då på att klappa ut vete i vinpressen för att bärga det undan Midjan. För honom uppenbarade sig nu Herrens ängel och sade till honom: »Herren är med dig, du tappre stridsman.«

                      Gideon svarade honom: »Ack min herre, om Herren är med oss, varför har då allt detta kommit över oss? Och var är alla hans under, om vilka våra fäder har berättat för oss och sagt: ’Se, Herren har fört oss upp ur Egypten’? Nu har ju Herren förskjutit oss och gett oss i Midjans våld.«

                      Då vände sig Herren till honom och sade: »Gå i denna din kraft och rädda Israel ur Midjans våld. Se, jag har sänt dig.« Han svarade honom: »Ack Herre, varmed kan jag rädda Israel? Min ätt är ju den oansenligaste i Manasse och jag själv den ringaste i min faders hus.« Herren sade till honom: »Jag vill vara med dig, så att du skall slå Midjan, som var det en enda man.«

                      Men han svarade honom: »Om jag har funnit nåd för dina ögon, så låt mig få ett tecken att det är du som talar med mig. Gå inte bort härifrån, förrän jag har kommit tillbaka till dig och hämtat ut min offergåva och lagt fram den för dig.« Han sade: »Jag vill stanna, till dess du kommer igen.«

                      Då gick Gideon in och tillredde en killing, likaså osyrat bröd av en efa mjöl. Därefter lade han köttet i en korg och hällde spadet i en kruka. Sedan bar han ut det till honom under terebinten och satte fram det. Men Guds ängel sade till honom: »Ta köttet och det osyrade brödet, och lägg det på berghällen där, och häll spadet över det.« Och han gjorde så. Och Herrens ängel räckte ut staven som han hade i sin hand och rörde med dess ända vid köttet och det osyrade brödet. Då kom eld ut ur klippan och förtärde köttet och det osyrade brödet. Och därvid försvann Herrens ängel ur hans åsyn.

                      Då såg Gideon att det var Herrens ängel. Och Gideon sade: »Ve mig, Herre, Herre, eftersom jag nu har sett Herrens ängel ansikte mot ansikte!« Men Herren sade till honom: »Frid vare med dig, frukta inte. Du skall inte dö.« Då byggde Gideon ett altare där åt Herren och kallade det Herren är frid.

 

Responsoriepsalm                                                                                 Ps 85:9, 11–14 (R. 9b)

 

R. Herren talar frid till sitt folk.

 

Jag vill höra Guds ord,

                      ty Herren talar frid till sitt folk

och till sina fromma,

                      må de då inte vända åter till dårskap. R.

 

Godhet och trofasthet skall mötas där,

                      rättfärdighet och frid skall kyssas,

trofasthet skall växa upp ur jorden

                      och rättfärdighet blicka ned från himmelen. R.

 

Herren skall ge oss goda gåvor,

                      och vårt land skall ge sin gröda.

Rättfärdighet skall gå framför honom,

                      frälsning skall följa i hans spår. R.

 

Halleluja                                                                                                                  Jfr 2 Kor 8:9

 

V. Jesus Kristus var rik blev fattig för er skull,

för att vi genom hans fattigdom skulle bli rika.

 

Evangelium                                                                                                         Matt 19:23–30

 

Vid den tiden sade Jesus till sina lärjungar: »Sannerligen, det är svårt för en rik att komma in i himmelriket. Ja, jag säger er: det är lättare för en kamel att komma igenom ett nålsöga än för en rik att komma in i Guds rike.« När lärjungarna hörde det, blev de bestörta och sade: »Vem kan då bli räddad?« Jesus såg på dem och sade: »För människor är det omöjligt, men för Gud är allting möjligt.« Då sade Petrus: »Vi har ju lämnat allt och följt dig. Hur blir det då för oss?« Jesus svarade: »Sannerligen, vid världens återfödelse, när Människosonen sätter sig på härlighetens tron, skall också ni som har följt mig sitta på tolv troner och döma Israels tolv stammar. Var och en som för mitt namns skull har lämnat hus eller bröder eller systrar eller far eller mor eller barn eller åkrar skall få hundrafalt igen och ärva evigt liv. Många som är sist skall bli först och många som är först skall bli sist.«