Måndag den 19 augusti

Läsning                                                                                                                  Dom 2:11–19

 

Israels barn gjorde vad ont var i Herrens ögon och tjänade Baalerna. De övergav Herren, sina fäders Gud, som hade fört dem ut ur Egyptens land, och följde efter andra gudar, de folks gudar, som bodde omkring dem, och dessa tillbad de. Därmed förargade de Herren. Ty när de övergav Herren och tjänade Baal och Astarterna, upptändes Herrens vrede mot Israel, och han gav dem i plundrares hand, och dessa utplundrade dem. Han sålde dem i deras fienders hand där runt omkring, så att de inte mer kunde stå emot sina fiender. Vart de än drog ut var Herrens hand emot dem, så att de kom i olycka, som Herren hade hotat och som Herren hade svurit att det skulle gå dem, och de kom i stor nöd.

                      Då lät Herren domare framträda, som räddade dem ur deras plundrares hand. Men de hörde inte heller på sina domare utan löpte i trolös avfällighet efter andra gudar och tillbad dem. De vek snabbt av från den väg som deras fäder, i lydnad för Herrens bud, hade vandrat och gjorde inte som de. När Herren alltså lät någon domare framträda bland dem, var han med domaren och räddade dem ur deras fienders hand, så länge domaren levde. Ty när de jämrade sig över sina förtryckare och plågare, förbarmade sig Herren. Men när domaren dog, vände de tillbaka och tog sig till vad fördärvligt var, ännu mer än deras fäder, så att de följde efter andra gudar och tjänade och tillbad dem. De avstod inte från sina gärningar och sin styvsinthet.

 

Responsoriepsalm                                                        Ps 106:34–37, 39–40, 43ab, 44 (R. 4a)

 

R. Tänk på mig, Herre, du som besöker ditt folk med din nåd.

 

De förgjorde inte folken

                      så som Herren hade befallt dem

utan beblandade sig med hedningar

                      och lärde av deras gärningar. R.

 

De tjänade deras avgudar,

                      och dessa blev dem till en snara.

De offrade sina söner och döttrar

                      till offer åt onda andar. R.

 

Så blev de orena genom sina gärningar

                      och betedde sig trolöst i sina verk.

Då tändes Herrens vrede mot hans folk,

                      hans arvedel blev honom en styggelse. R.

 

Han räddade dem många gånger,

                      men de trotsade hans beslut.

Men han såg till dem i deras nöd,

                      när han hörde deras rop. R.

 

Halleluja                                                                                                                        Matt 5:3

 

V. Saliga de som är fattiga i anden,

dem hör himmelriket till.

 

Evangelium                                                                                                         Matt 19:16–22

 

Vid den tiden kom en man fram till Jesus och frågade: »Mästare, vad skall jag göra för gott för att få evigt liv?« Jesus sade: »Varför frågar du mig om vad som är gott? Det finns bara en som är god. Men vill du gå in i livet, så håll budorden.« — »Vilka?« frågade han, och Jesus svarade: »Dessa: Du skall inte dräpa, Du skall inte bryta ett äktenskap, Du skall inte stjäla, Du skall inte vittna falskt, Visa aktning för din far och din mor och Du skall älska din nästa som dig själv.« Då sade den unge mannen: »Allt detta har jag hållit. Vad är det som fattas?« Jesus svarade: »Om du vill bli fullkomlig, så gå och sälj allt du har och ge åt de fattiga; då får du en skatt i himlen. Kom sedan och följ mig.« När ynglingen hörde svaret gick han sin väg bedrövad, för han ägde mycket.