Lördag den 24 augusti

BARTOLOMAIOS, APOSTEL

Fest

 

Läsning                                                                                                                Upp 21:9b–14

 

En ängel talade till mig och sade: »Kom, jag skall visa dig bruden, Lammets hustru.« Och han förde mig i anden upp på ett stort och högt berg och visade mig den heliga staden Jerusalem, som kom ner ur himlen från Gud, full av Guds härlighet. Och den lyste som den dyrbaraste ädelsten, som en kristallklar jaspis. Den hade en stor och hög mur och tolv portar, och vid portarna tolv änglar, och namn var skrivna där, namnen på Israels tolv stammar. I öster var tre portar, i norr tre portar, i söder tre portar och i väster tre portar. Stadsmuren hade tolv grundstenar, och på dem stod tolv namn, Lammets tolv apostlar.

 

Responsoriepsalm                                                                 Ps 145:10–13b, 17–18 (R. jfr 12)

 

R. Dina heliga skall kungöra ditt rikes härlighet.

 

Alla dina verk, Herre, skall tacka dig,

                      och dina fromma skall lova dig.

De skall tala om ditt rikes ära,

                      och din makt skall de förkunna. R.

 

Så skall de kungöra för människors barn

                      dina väldiga gärningar

                      och ditt rikes ära och härlighet.

Ditt rike är ett rike för alla evigheter,

                      och ditt herradöme varar från släkte till släkte. R.

 

Herren är rättfärdig i alla sina vägar

                      och nådig i alla sina verk.

Herren är nära alla dem som åkallar honom,

                      alla dem som uppriktigt åkallar honom. R.

 

Halleluja                                                                                                                       Joh 1:49b

 

V. Rabbi, du är Guds Son,

du är Israels konung.

 

Evangelium                                                                                                              Joh 1:45–51

 

Vid den tiden träffade Filippos Natanael och sade till honom: »Vi har funnit honom som det står om i Moses lag och hos profeterna, Jesus, Josefs son, från Nasaret.« Natanael sade: »Kan det komma något gott från Nasaret?« Filippos svarade: »Följ med och se!« Jesus såg Natanael komma och sade om honom: »Där är en sann israelit, en som är utan svek.« Natanael frågade: »Hur kan du känna mig?« Jesus svarade: »Innan Filippos ropade på dig, såg jag dig under fikonträdet.« Natanael svarade: »Rabbi, du är Guds son, du är Israels konung.« Då sade Jesus till honom: »Du tror därför att jag sade att jag såg dig under fikonträdet. Större ting skall du få se.« Och han sade: »Sannerligen, jag säger er: ni skall få se himlen öppen och Guds änglar stiga upp och stiga ner över Människosonen.«