Torsdag den 9 augusti

S:TA TERESIA BENEDICTA AV KORSET,

Jungfru och martyr, Europas skyddspatron

Fest

 

Läsning                                                                                                   Hos 2:14, 15cd, 19–20

 

Läsning ur profeten Hosea.

 

Jag skall locka henne ut i öknen och söka vinna hennes hjärta.

Där skall hon svara mig som i sin ungdom, som när hon drog ut ur Egypten.

Jag skall äkta dig för evigt, jag skall äkta dig i rättfärdighet och rätt, i kärlek och förbarmande.

Jag skall äkta dig i trofasthet, och du skall lära känna Herren.

 

Responsoriepsalm                                                      Ps 45:11–12, 14–17 (R. jfr Matt 25:6b)

 

R. Se, Brudgummen kommer, skynda honom till mötes!

 

Hör, dotter, och ge akt, och vänd hit ditt öra:

     Glöm nu ditt folk och din faders hus,

så att konungen får ha sin lust i din skönhet,

     ty han är din herre,  och för honom skall du falla ned.R.

 

Idel härlighet är konungadottern i gemaket:

     av guldvirkat tyg består hennes dräkt.

I brokigt vävda kläder förs hon till konungen,

     jungfrur, hennes väninnor, följer henne,

     de leds in till dig. R.

 

Under glädje och jubel förs de fram,

     de tågar in i konungens palats.

Dina söner skall träda i dina fäders ställe,

     du skall sätta dem till furstar i överallt världen.R.

 

Halleluja

 

V. Hon är den kloka jungfrun som Herren fann vakande,

vid hans ankomst gick hon in med honom till bröllopet.

 

Evangelium                                                                                                           Matt 25:1–13

 

Vid den tiden framställde Jesus denna liknelse för sina lärjungar: ”Då blir det med himmelriket som när tio unga flickor gick ut med sina facklor för att möta brudgummen. Fem av dem var oförståndiga och fem var kloka. De oförståndiga hade tagit med sig facklorna men inte någon olja till dem. De kloka hade med sig både oljekrukor och facklor. När brudgummen dröjde blev alla dåsiga och föll i sömn. Vid midnatt hördes ett rop: ’Brudgummen är här, kom ut och möt honom!’ Då vaknade alla flickorna och gjorde i ordning sina facklor. De oförståndiga sade till de kloka: ’Ge oss av er olja, våra facklor slocknar.’ De kloka svarade: ’Den kan aldrig räcka både till oss och till er. Gå i stället och köp hos dem som säljer olja.’ Men medan de var borta och köpte kom brudgummen. De som stod färdiga följde med honom in till bröllopsfesten, och porten stängdes. Efter en stund kom de andra flickorna och ropade: ’Herre, herre, öppna för oss!’ Men han svarade: ’Sannerligen, jag känner er inte.’ Håll er därför vakna. Ni vet inte när dagen och timmen är inne.