Söndag den 12 augusti

Första läsningen                                                                                                1 Kung 19:4–8

 

Elia gick en dagsled ut i öknen, och efter vandringen satte han sig under en ginstbuske och önskade sig döden. »Det är nog«, sade han, »ta mitt liv, Herre, jag är inte bättre än mina fäder.« Han lade sig ner och somnade där under ginstbusken.

        Då kom en ängel och rörde vid honom och sade: »Stig upp och ät!« När Elia såg upp fick han se en glödkaka och ett krus med vatten vid huvudgärden; han åt och drack och lade sig att sova igen. Herrens ängel kom en andra gång och rörde vid honom. »Stig upp och ät«, sade han, »annars orkar du inte hela vägen.« Elia steg upp och åt och drack, och måltiden gav honom kraft att gå i fyrtio dagar och fyrtio nätter, ända till Guds berg Horeb.

 

Responsoriepsalm                                                                                         Ps 34:2–9 (R. 9a)

 

R. Se och smaka Herrens godhet.

 

Jag vill alltid prisa Herren,

        ständigt sjunga hans lov.

Stolt ger jag Herren äran,

        de betryckta hör det och gläds. R.

 

Lova Herren med mig,

        låt oss tillsammans ära hans namn!

Jag sökte mig till Herren och han svarade mig,

        han befriade mig från all fruktan. R.

 

Se mot honom och stråla av glädje,

        sänk inte blicken i skam.

Jag eländige ropade, Herren hörde,

        han räddade mig ur all min nöd. R.

 

Herrens ängel håller vakt

        kring hans trogna och räddar dem.

Se och smaka Herrens godhet,

        lycklig den som flyr till honom! R.

 

eller om responsoriepsalmen sjungs: se Cecilia 631

 

Andra läsningen                                                                                                    Ef 4:30 – 5:2

 

Gör inte Guds heliga ande bedrövad, den är sigillet som utlovar frihetens dag åt er. Gör er av med all elakhet, vrede och häftighet, med skymford och förolämpningar och all annan ondska. Var goda mot varandra, visa medkänsla och förlåt varandra, liksom Gud har förlåtit er i Kristus. Ta alltså Gud till föredöme, som hans älskade barn. Lev i kärlek, så som Kristus har älskat oss och utlämnat sig själv för vår skull som en offergåva, ett välluktande offer åt Gud.

 

Halleluja                                                                                                                         Joh 6:51

 

V. Jag är det levande brödet, som har kommit ner från himlen.

Den som äter av det brödet skall leva i evighet.

 

Evangelium                                                                                                              Joh 6:41–51

 

Vid den tiden förargade sig judarna över att han hade sagt: »Jag är brödet som har kommit ner från himlen«, och de sade: »Är det inte Jesus, Josefs son? Vi känner ju hans far och mor. Hur kan han då säga att han har kommit ner från himlen?« Jesus svarade: »Var inte förargade. Ingen kan komma till mig utan att Fadern som har sänt mig drar honom, och jag skall låta honom uppstå på den sista dagen. Det står skrivet hos profeterna: Alla skall bli Guds lärjungar. Var och en som har lyssnat till Fadern och lärt av honom kommer till mig. Men ingen har sett Fadern, utom den som har kommit från Gud; han har sett Fadern. Sannerligen, jag säger er: den som tror har evigt liv. Jag är livets bröd. Era fäder åt mannat i öknen och de dog. Men brödet som kommer ner från himlen är sådant att den som äter av det inte skall dö. Jag är det levande brödet, som har kommit ner från himlen. Den som äter av det brödet skall leva i evighet. Brödet jag skall ge är mitt kött, jag ger det för att världen skall leva.«