Onsdag den 8 augusti

Läsning                                                                                                                        Jer 31:1–7

 

Så säger Herren: Det folk som slipper undan svärdet finner nåd i öknen, Israel får dra bort dit där det får ro. Fjärran ifrån uppenbarade sig Herren för mig: »Ja, med evig kärlek har jag älskat dig, därför låter jag min nåd förbli över dig. Ännu en gång skall jag upprätta dig, så att du blir upprättad, du jungfru Israel. Ännu en gång skall du få utrusta dig med puka och dra ut i dans bland dem som gör sig glada. Ännu en gång skall du få plantera vingårdar på Samariens berg, och planteringsmännen skall själva skörda frukten. Ty en dag kommer, då vaktare skall ropa på Efraims berg: ’Upp, låt oss dra till Sion, upp till Herren, vår Gud.’»

                      Ty så säger Herren: Jubla i glädje över Jakob, höj fröjderop över honom som är huvudet bland folken. Låt lovsång ljuda och säg: »Herre, ge frälsning åt ditt folk, åt kvarlevan av Israel.«

 

Responsoriepsalm                                                                        Jer 31:10–12ab,13 (R. 10d)

 

R. Herren bevarar oss, som en herde sin hjord.

 

Hör Herrens ord, ni hednafolk,

                      och förkunna det i havsländerna i fjärran.

Säg: Han som förskingrade Israel skall också församla det

                      och bevara det, som en herde sin hjord. R.

 

Ty Herren skall befria Jakob

                      och lösköpa honom ur den övermäktiges hand.

Och de skall komma och jubla på Sions höjd

                      och strömma dit där Herrens goda är. R.

 

Då skall jungfrurna förlusta sig med dans,

                      unga och gamla skall glädja sig tillsammans.

Jag skall förvandla deras sorg i fröjd,

                      trösta dem och glädja dem efter deras bedrövelse. R.

 

Halleluja                                                                                                                       Luk 7:16

 

V. En stor profet har uppstått bland oss,

Gud har besökt sitt folk.

 

Evangelium                                                                                                         Matt 15:21–28

 

Vid den tiden drog sig Jesus undan till området kring Tyros och Sidon. En kanaaneisk kvinna från dessa trakter mötte honom och ropade: »Herre, Davids son, förbarma dig över mig! Min dotter plågas svårt av en demon.« Han gav henne inget svar. Då gick hans lärjungar fram och bad honom: »Säg åt henne att ge sig i väg, hon går ju bakom oss och ropar.« Han svarade: »Jag har inte blivit sänd till andra än de förlorade fåren av Israels folk.« Men hon kom och föll ner för honom och sade: »Herre, hjälp mig.« Han svarade: »Det är inte rätt att ta brödet från barnen och kasta det åt hundarna.« — »Nej, herre«, sade hon, »men hundarna äter ju smulorna som faller från deras herrars bord.« Då sade Jesus till henne: »Kvinna, din tro är stark, det skall bli som du vill.« Och från den stunden var hennes dotter frisk.