Lördag den 11 augusti

Läsning                                                                                                                Hab 1:12 – 2:4

 

Är du då inte till av ålder? Jo, Herre, min Gud, min Helige, vi skall ej dö! Herre, till en dom är det du har satt dem, och till en tuktan har du berett dem, du vår klippa. Du vilkens ögon är för rena för att se på det onda, du som inte tål att skåda på orättrådighet, hur kan du ändå skåda på dessa trolösa människor och tiga stilla, när den ogudaktige fördärvar den som har rätt mot honom?

                      Så vållar du att människorna blir lika fiskar i havet, lika kräldjur, som inte har någon herre. Ja, denne drar upp dem allesammans med sin krok, han fångar dem i sitt nät och församlar dem i sitt garn. Över detta är han glad och fröjdar sig. Därför frambär han offer åt sitt nät och tänder offereld åt sitt garn. Genom dem blir ju hans andel så fet och hans mat så läcker. Men skall han därför fortfarande få tömma sitt nät och ständigt dräpa folken utan någon förskoning?

                      Jag vill stiga upp på min vaktpost och ställa mig på muren. Jag vill speja för att se vad han skall tala genom mig, och vilket svar på mitt klagomål jag skall få att frambära.

                      Och Herren svarade mig och sade: Skriv upp din syn, och teckna upp den på skrivtavlor, med tydlig skrift, så att den lätt kan läsas. Ty ännu måste synen vänta på sin tid, men den längtar efter fullbordan och skall inte slå fel. Om den dröjer, så vänta på den, ty den kommer förvisso, den skall ej utebli. Se, uppblåst och orättrådig är dennes själ i honom, men den rättfärdige skall leva genom sin tro.

 

Responsoriepsalm                                                                                       Ps 9:8–13 (R. 11b)

 

R. Herren överger ingen som söker honom.

 

Herren tronar i evighet,

                      sin tron har han berett till dom.

Med rättfärdighet skall han döma jorden,

                      med rättvisa skipa lag bland folken. R.

 

Så blir Herren en borg för den förtryckte,

                      en borg i tider av nöd,

och de som känner ditt namn förtröstar på dig,

                      ty du, Herre, överger ingen som söker dig. R.

 

Lovsjung Herren, som bor i Sion,

                      förkunna bland folken hans gärningar.

Ty han som hämnas blodsdåd

                      har kommit ihåg de förtryckta,

                      han har inte glömt deras klagorop. R.

 

 

Halleluja                                                                                                               Jfr 2 Tim 1:10

 

V. Vår frälsare Kristus Jesus har utplånat döden

och dragit liv och oförgänglighet fram i ljuset

genom evangeliet.

 

Evangelium                                                                                                         Matt 17:14–20

 

Vid den tiden kom en man fram och föll på knä för Jesus och sade: »Herre, förbarma dig över min son. Han är fallandesjuk och plågas svårt. Ibland ramlar han i elden och ibland i vattnet. Jag tog honom till dina lärjungar, och de kunde inte bota honom.« Jesus svarade: »Detta fördärvade släkte som inte vill tro! Hur länge måste jag vara kvar hos er? Hur länge måste jag stå ut med er? För hit honom till mig.«

                      Jesus talade strängt till pojken, och demonen for ut ur honom, och från den stunden var han botad. När de var ensamma, kom lärjungarna fram till Jesus och frågade: »Varför kunde inte vi driva ut demonen?« Han svarade: »Därför att er tro var svag. Sannerligen, om ni har tro så stor som ett senapskorn, kan ni säga till det här berget: Flytta dig dit bort, och det kommer att flytta sig. Ingenting blir omöjligt för er.«