Fredag den 10 augusti

LAURENTIUS

Fest

 

Läsning                                                                                                                   2 Kor 9:6–10

 

Kom ihåg: den som sår snålt får en snål skörd och den som sår rikligt får en riklig skörd. Var och en skall ge som han har beslutat i sitt hjärta, inte med olust eller av tvång, ty Gud älskar en glad givare. Gud förmår ge er allt gott i överflöd, så att ni alltid har allt vad ni behöver och själva kan ge i överflöd till varje gott ändamål. Det står ju skrivet: Han strör ut, han ger åt de fattiga, hans rättfärdighet varar i evighet. Han som ger säd att så och bröd att äta, han skall ge er utsäde och mångdubbla det och låta er rättfärdighet ge god avkastning.

 

Responsoriepsalm                                                                           Ps 112:1–2,5–9 (R. jfr 5a)

 

R. Salig är den som är barmhärtig.

 

Salig den man som fruktar Herren

                      och har sin stora lust i hans bud.

Hans efterkommande skall bli väldiga på jorden,

                      de redligas släkte skall bli välsignat. R.

 

Väl den som är barmhärtig och ger lån,

                      den som stöder all sin sak på rätt!

Ty han skall aldrig i evighet vackla,

                      den rättfärdige skall bli ihågkommen för evigt. R.

För ont budskap fruktar han inte,

                      hans hjärta är frimodigt, det förtröstar på Herren.

Hans hjärta är fast, det fruktar inte,

                      till dess han får se med lust på sina ovänner. R.

 

Han utströr, han ger åt de fattiga,

                      hans rättfärdighet består för evigt,

                      hans horn skall bli upphöjt med ära. R.

 

Halleluja                                                                                                                     Joh 8:12bc

 

V. Den som följer mig skall inte vandra i mörkret

utan ha livets ljus, säger Herren.

 

Evangelium                                                                                                            Joh 12:24–26

 

Vid den tiden sade Jesus till sina lärjungar: »Sannerligen, jag säger er: om vetekornet inte faller i jorden och dör, förblir det ett ensamt korn. Men om det dör, ger det rik skörd. Den som älskar sitt liv förlorar det, men den som här i världen hatar sitt liv, han skall rädda det till ett evigt liv. Om någon vill tjäna mig, skall han följa mig, och där jag är kommer också min tjänare att vara. Om någon tjänar mig, skall Fadern ära honom.«