Söndag den 5 augusti

ARTONDE SÖNDAGEN »UNDER ÅRET«

 

Första läsningen                                                                                       2 Mos 16:2–4,12–15

 

Hela menigheten knotade mot Mose och Aron i öknen och sade: »Om vi ändå hade fått dö för Herrens hand i Egypten, där vi satt vid köttgrytorna och där brödet räckte till för oss. Ni har fört oss hit ut i öknen för att alla vi som är samlade här skall svälta ihjäl!«

        Då sade Herren till Mose: »Jag skall låta det regna mat till er från himlen, så att folket varje dag kan gå ut och samla så mycket de behöver. Då kan jag sätta dem på prov och se om de rättar sig efter mina anvisningar eller inte.

        Jag har hört israeliternas knot. Säg till dem: Mellan skymning och mörker skall ni få kött att äta, och i morgon bitti skall ni få så mycket bröd ni behöver. Då skall ni inse att jag är Herren, er Gud.«

        Den kvällen kom det vaktlar i sådan mängd att de täckte hela lägret, och på morgonen låg det dagg runt omkring lägret. När daggen hade torkat låg det ute i öknen något tunt och frasigt, tunt som rimfrost på marken. Och när israeliterna såg det frågade de varandra: »Vad är det här?« eftersom de inte visste vad det var. Mose sade till dem: »Det är den mat som Herren ger er att äta.«

 

Responsoriepsalm                                                                 Ps 78:3–4,23–25,54 (R. jfr 24b)

 

R. Han sände dem föda och de blev mätta.

 

Vad vi har hört och lärt känna,

        vad våra fäder berättade för oss,

        vill vi inte dölja för våra barn.

Vi skall berätta för kommande släkten

        om Herrens ära och hans makt

        och om de under han gjort. R.

 

Han gav sin befallning åt molnen därovan

        och öppnade himlens dörrar,

han lät manna regna över dem,

        säd från himlen gav han dem. R.

 

Människor fick äta änglars bröd.

        Han sände dem föda och de blev mätta.

Han förde dem till sitt heliga land,

        till det berg som han själv gjort till sitt. R.

 

eller om responsoriepsalmen sjungs: se Cecilia 651

 

Andra läsningen                                                                                               Ef 4:17,20b–24

 

Jag besvär er för Herrens skull: lev inte längre som hedningarna. Ni har lärt känna Kristus — såvida ni nu har hört om honom och undervisats om honom efter den sanning som finns hos Jesus. Därför skall ni sluta leva som förut; ni skall lägga av er den gamla människan, som går under, bedragen av sina begär. Se till att ni förnyas i andeoch förstånd och att ni klär er i den nya människan, som har skapats efter Guds bild, med den rättfärdighet och den helighet som hör sanningen till.

 

Halleluja                                                                                                                      Matt 4:4b

 

V. Människan skall inte leva bara av bröd

utan av varje ord som utgår ur Guds mun.

 

Evangelium                                                                                                              Joh 6:24–35

 

När folket upptäckte att Jesus inte var på platsen där man hade ätit brödet och inte heller hans lärjungar steg de i båtarna och for över till Kafarnaum för att leta efter Jesus. De fann honom där på andra sidan sjön och frågade honom: »Rabbi, när kom du hit?« Jesus svarade: »Sannerligen, jag säger er: ni söker inte efter mig därför att ni har fått se tecken utan därför att ni åt av bröden och blev mätta. Arbeta inte för den föda som är förgänglig utan för den föda som består och skänker evigt liv och som Människosonen skall ge er. Ty på honom har Fadern, Gud själv, satt sitt sigill.« De frågade då: »Vad skall vi göra för att utföra Guds verk?« Jesus svarade: »Detta är Guds verk: att ni tror på honom som han har sänt.« De sade: »Vilket tecken vill du göra, så att vi kan se det och tro på dig? Vad kan du utföra? Våra fäder åt mannat i öknen, så som det står skrivet: Han gav dem bröd från himlen att äta.« Jesus svarade: »Sannerligen, jag säger er: Mose gav er inte brödet från himlen, men min fader ger er det sanna brödet från himlen. Guds bröd är det bröd som kommer ner från himlen och ger världen liv.«

                      De bad honom då: »Herre, ge oss alltid det brödet.« Jesus svarade: »Jag är livets bröd. Den som kommer till mig skall aldrig hungra, och den som tror på mig skall aldrig någonsin törsta.«