Onsdag den 1 augusti

Läsning                                                                                                              Jer 15:10,16–21

 

»Ve mig, min moder, att du har fött mig, mig som är till kiv och träta för hela landet! Jag har inte bedrivit ocker, ej heller har någon behövt ockra på mig, likväl förbannar de mig alla.«

                      När jag fick dina ord, blev de min föda, ja, dina ord blev för mig mitt hjärtas fröjd och glädje. Ty jag är uppkallad efter ditt namn, Herre, härskarornas Gud. Jag har inte suttit i skämtares sällskap och förlustat mig där. För din hands skull har jag måst sitta ensam, ty du har uppfyllt mig med förgrymmelse. Varför skall jag då plågas så oupphörligt, och varför är mitt sår så oläkbart? Det vill ju inte läkas. Ja, du blir för mig som en sinande bäck, som ett vatten som ingen kan lita på.

                      Därför säger Herren så: Om du vänder åter, så vill jag låta dig komma åter och bli min tjänare. Och om du frambär ädel metall utan slagg, så skall du få tjäna mig som mun. Dessa skall då vända åter till dig, men du skall inte vända åter till dem. Och jag skall inför detta folk göra dig till en fast kopparmur, så att de inte skall bli dig övermäktiga, om de vill strida mot dig. Ty jag är med dig och vill frälsa dig och vill hjälpa dig, säger Herren. Jag skall hjälpa dig ut ur de ondas våld och skall rädda dig ur våldsverkarnas hand.

 

Responsoriepsalm                                                              Ps 59:2–5a,10–11,17–18 (R. 17d)

 

R. Herren är en tillflykt när jag är i nöd.

 

Befria mig, min Gud, från mina fiender,

                      beskydda mig för dem som förföljer mig.

Befria mig från dem som övar våld,

                      rädda mig från dessa mördare. R.

 

De ligger i försåt för mig,

                      grymma människor gaddar sig samman,

                      utan att jag, Herre, har begått något ont. R.

 

Du min styrka, jag vill hålla mig till dig.

                      Gud är min borg.

Min Gud kommer mig till mötes med sin nåd.

                      Gud låter mig se med lust på mina förföljare. R.

 

Men jag vill sjunga om din makt

                      och jubla över din nåd när morgonen gryr,

ty du är för mig en borg,

                      en tillflykt, när jag är i nöd. R.

 

Du min styrka, dig vill jag prisa,

                      ty Gud är min borg, min nåderike Gud. R.

 

Halleluja                                                                                                                     Joh 15:15b

 

V. Jag kallar er vänner, säger Herren,

ty jag har låtit er veta

allt vad jag har hört av min fader.

 

Evangelium                                                                                                         Matt 13:44–46

 

Vid den tiden sade Jesus till folket: »Himmelriket är som en skatt som ligger gömd i en åker. En man hittar den och gömmer den igen, och i sin glädje går han och säljer allt han äger och köper åkern.

                      Med himmelriket är det också som när en köpman söker efter fina pärlor. Om han hittar en dyrbar pärla, går han och säljer allt han äger och köper den.«