Fredag den 3 augusti

Läsning                                                                                                                        Jer 26:1–9

 

I början av Jojakims, Josias sons, Judas kungs, regering kom detta ord från Herren. Han sade: Så säger Herren: Ställ dig i förgården till Herrens hus och tala mot alla Judas städer, från vilka man kommer för att tillbe i Herrens hus, tala alla de ord som jag har befallt dig att tala till dem, ta ingenting därifrån. Kanhända skall de då höra och vända om, var och en från sin onda väg. Då vill jag ångra det onda som jag har i sinnet att göra med dem för deras onda levernes skull.

                      Du skall säga till dem: Så säger Herren: Om ni inte vill höra mig och vandra efter den lag som jag har förelagt er, och höra vad mina tjänare profeterna talar — de som jag titt och ofta sänder till er, fastän ni inte vill höra — då skall jag göra med detta hus som jag gjorde med Silo, och skall låta denna stad för alla jordens folk bli ett exempel som man nämner, när man förbannar.

                      Och prästerna och profeterna och allt folket hörde Jeremia tala dessa ord i Herrens hus. Och när Jeremia hade slutat att tala allt vad Herren hade befallt honom att tala till allt folket, grep prästerna och profeterna och allt folket honom och sade: »Du måste döden dö. Hur vågar du profetera i Herrens namn och säga: ’Det skall gå detta hus liksom det gick Silo, och denna stad skall ödeläggas, så att ingen mer bor i den’?« Och allt folket församlade sig mot Jeremia i Herrens hus.

 

Responsoriepsalm                                                                        Ps 69:5,8–10,14 (R. jfr 14c)

 

R. Svara mig, Herre, i din godhet.

 

Fler än håren på mitt huvud

                      är de som hatar mig utan orsak.

Många är de som vill förgöra mig,

                      de som utan skäl är mina fiender.

Vad jag inte har stulit

                      måste jag betala. R.

 

För din skull bär jag smälek,

                      för din skull höljer blygsel mitt ansikte.

Främmande har jag blivit för mina bröder,

                      en främling för min moders barn.

Lidelsen för ditt hus har förtärt mig,

                      dina smädares smädelser har fallit över mig. R.

 

Men jag kommer med min bön till dig.

                      Herre, låt nådens stund vara inne!

Hör mig, Gud, i din stora barmhärtighet,

                      svara mig i din frälsande trofasthet. R.

 

Halleluja                                                                                                                      1 Pet 1:25

 

V. Herrens ord består i evighet.

Det är detta ord som har förkunnats för er.

 

Evangelium                                                                                                         Matt 13:54–58

 

Vid den tiden kom Jesus till sin hemstad, och där undervisade han i synagogan, så att man häpnade och sade: »Varifrån kommer den mannens visdom och underverk? Är det inte snickarens son? Heter inte hans mor Maria och hans bröder Jakob och Josef och Simon och Judas? Och bor inte alla hans systrar här hos oss? Varifrån har han då allt detta?« Så blev han en stötesten för dem. Men Jesus sade till dem: »En profet blir ringaktad bara i sin hemstad och i sitt hem.« Och han gjorde inte många underverk där, eftersom de inte ville tro.