Söndag den 19 januari

ANDRA SÖNDAGEN »UNDER ÅRET«

 

Första läsningen                                                                                                     Jes 49:3, 5–6

 

Herren sade till mig:

Du är min tjänare, Israel,

genom dig skall jag visa min härlighet.

Nu har Herren talat,

han som skapade mig till sin tjänare

redan i moderlivet,

för att jag skulle föra Jakob tillbaka

och låta Israel samlas hos honom.

Så skulle jag vinna ära inför Herren

och min Gud vara min styrka.

Han säger:

Det är inte nog att du är min tjänare,

som upprättar Jakobs stammar

och för tillbaka Israels överlevande,

jag skall göra dig till ett ljus för andra folk,

för att min räddning skall nå över hela jorden.

 

Responsoriepsalm                                                                            Ps 40:2, 4ab, 7–10 (R. 9a)

 

När responsoriepsalmen sjungs så används texten i Cecilia 633. När den läses används följande text:

 

R. Gärna gör jag din vilja, min Gud.

 

Länge väntade jag på Herren,

                      och han böjde sig ner till mig och hörde mitt rop.

Han lade en ny sång i min mun,

                      en lovsång till vår Gud. R.

 

Slaktoffer och matoffer önskar du inte,

                      du har lärt mig att lyssna.

Brännoffer och syndoffer begär du inte,

                      därför säger jag: Jag är här.

                      I bokrullen står vad jag skall göra. R.

 

Gärna gör jag din vilja, min Gud,

                      jag har din lag i mitt hjärta.

Jag bär bud om din trofasta hjälp

                      till den stora tempelskaran.

Jag håller inte tillbaka mina ord,

                      det vet du, Herre. R.

 

Andra läsningen                                                                                                     1 Kor 1:1–3

 

Från Paulus, genom Guds vilja kallad att vara Kristi Jesu apostel, och från vår broder Sosthenes till Guds församling i Korinth, till dem som helgats genom Kristus Jesus och kallats att vara heliga tillsammans med alla dem på varje plats som åkallar vår herre Jesu Kristi namn, deras och vår herre. Nåd och frid från Gud, vår fader, och herren Jesus Kristus.

 

Halleluja                                                                                                          Jfr Joh 1:14a, 12a

 

V. Ordet blev människa och tog sin boning ibland oss;

alla som tar emot honom får bli Guds barn.

 

Evangelium                                                                                                              Joh 1:29–34

 

Vid den tiden såg Johannes döparen Jesus komma, och han sade: »Där är Guds lamm som tar bort världens synd. Det är om honom jag har sagt: Efter mig kommer en som går före mig, ty han fanns före mig. Jag kände honom inte, men för att han skall bli sedd av Israel har jag kommit och döper med vatten.« Och Johannes vittnade och sade: »Jag har sett Anden komma ner från himlen som en duva och stanna över honom. Jag kände honom inte, men han som sände mig att döpa med vatten sade till mig: ’Den som du ser Anden komma ner och stanna över, han är den som döper med helig ande.’ Jag har sett det, och jag har vittnat om att han är Guds utvalde.«