Måndag den 18 januari

S:T ERIKS DOMKYRKAS INVIGNING

Fest

 

Man väljer en av följande läsningar.

 

Läsning                                                                                                                    Jes 56:1, 6–7

 

Så säger Herren: Ge akt på vad rätt är, och öva rättfärdighet, ty min frälsning kommer snart, och snart blir min rättfärdighet uppenbarad.

                      Främlingarna som har slutit sig till Herren, för att tjäna honom och för att älska Herrens namn och så vara hans tjänare, alla som håller sabbaten, så att de inte ohelgar den, och som står fast vid mitt förbund, dem skall jag låta komma till mitt heliga berg och ge dem glädje i mitt bönehus, och deras brännoffer och slaktoffer skall vara mig välbehagliga på mitt altare. Ty mitt hus skall kallas ett bönehus för alla folk.

 

eller:

 

Läsning                                                                                                      Heb 12:18–19, 22–24

 

Ni har inte kommit till ett berg som man kan ta på, ett berg i lågor, inte till töcken, mörker och stormvind, till basunstötar och en röst som talade så att de som hörde den bad att slippa höra mer. Nej, ni har kommit till Sions berg och den levande Gudens stad, det himmelska Jerusalem, och står inför mångtusende änglar, en festförsamling av alla förstfödda som har sitt namn i himlen; ni står inför Gud, allas domare, inför andarna av de rättfärdiga som har fullkomnats och inför Jesus, förmedlaren av ett nytt förbund, och det renande blod som talar starkare än Abels.

 

Responsoriepsalm                                                                                Ps 84:3–5, 10–11 (R. 2)

 

R. Hur ljuvlig är inte din boning, Herre Sebaot!

 

Min själ längtar och trängtar efter Herrens gårdar,

                      min själ och min kropp jublar mot levande Gud. R.

 

Ty sparven har funnit ett hus

                      och svalan ett bo åt sig, där hon kan lägga sina ungar:

                      dina altaren, Herre Sebaot, min konung och min Gud. R.

 

Saliga de som bor i ditt hus,

                      de lovar dig ständigt.

Gud, se till vår sköld,

                      akta på din smordes ansikte. R.

 

Ty en dag i dina gårdar

                      är bättre än tusen andra,

jag vill hellre vakta dörren i min Guds hus

                      än vistas i de gudlösas hyddor. R.

 

Halleluja                                                                                                                         Jes 66:1

 

V. Himmelen är min tron,

och jorden är min fotapall, säger Herren.

Vad för ett hus skulle ni då kunna bygga åt mig.

 

Evangelium                                                                                                              Joh 4:19–24

 

Vid den tiden sade den samariska kvinnan till Jesus: »Herre, jag ser att du är en profet. Våra fäder har tillbett Gud på det här berget, men ni säger att platsen där man skall tillbe honom finns i Jerusalem.« Jesus svarade: »Tro mig, kvinna, den tid kommer då det varken är på det här berget eller i Jerusalem som ni skall tillbe Fadern. Ni tillber det som ni inte känner till. Vi tillber det vi känner till, eftersom frälsningen kommer från judarna. Men den tid kommer, ja, den är redan här, då alla sanna gudstillbedjare skall tillbe Fadern i ande och sanning. Ty så vill Fadern att man skall tillbe honom. Gud är ande, och de som tillber honom måste tillbe i ande och sanning.«