Onsdag den 11 juli

S:T BENEDICTUS AV NURSIA

Fest

 

Läsning                                                                                                                      Ords 2:1–9

 

Min son, om du tar emot mina ord

och gömmer mina bud inom dig,

så att du låter ditt öra lyssna till visheten

och böjer ditt hjärta till klokheten,

ja, om du ropar efter förståndet

och höjer din röst för att kalla på klokheten,

om du söker efter henne som efter silver

och letar efter henne som efter en skatt,

då skall du förstå Herrens fruktan,

och Guds kunskap skall du då finna.

Ty Herren är den som ger vishet,

från hans mun kommer kunskap och förstånd.

Åt de redliga förvarar han sällhet,

han är en sköld för dem som vandrar i ostrafflighet,

ty han beskyddar det rättas stigar,

och sina frommas väg bevarar han.

Då skall du förstå rättfärdighet och rätt och redlighet,

ja, det godas alla vägar.

 

Responsoriepsalm                                                                             Ps 34:2–11 (R. 2a el. 9a)

 

R. Jag vill lova Herren alltid.

eller: Smaka och se att Herren är god.

 

Jag vill lova Herren alltid,

                      hans pris skall ständigt vara i min mun.

Min själ skall berömma sig av Herren,

                      de ödmjuka skall höra det och glädja sig. R.

 

Lova med mig Herren,

                      låt oss med varandra upphöja hans namn.

Jag sökte Herren, och han svarade mig,

                      och ur all min förskräckelse räddade han mig. R.

 

De som skådar upp till honom strålar av fröjd,

                      och deras ansikten behöver inte rodna av blygsel.

Här är en betryckt som ropade, och Herren hörde honom

                      och frälste honom ur all hans nöd. R.

 

Herrens ängel slår sitt läger

                      omkring dem som fruktar honom,

                      och han befriar dem.

Smaka och se att Herren är god.

                      Salig den man som tar sin tillflykt till honom. R.

 

Frukta Herren, ni hans heliga,

                      ty de som fruktar honom lider ingen brist.

Unga lejon lider nöd och hungrar,

                      men de som söker Herren har inte brist på något gott. R.

 

Halleluja                                                                                                                        Matt 5:3

 

V. Saliga de som är fattiga i anden:

dem hör himmelriket till.

 

Evangelium                                                                                                         Matt 19:27–29

 

Vid den tiden sade Petrus till Jesus: »Vi har ju lämnat allt och följt dig. Hur blir det då för oss?« Jesus svarade: »Sannerligen, vid världens återfödelse, när Människosonen sätter sig på härlighetens tron, skall också ni som har följt mig sitta på tolv troner och döma Israels tolv stammar. Var och en som för mitt namns skull har lämnat hus eller bröder eller systrar eller far eller mor eller barn eller åkrar skall få hundrafalt igen och ärva evigt liv.«