Hoppa till innehåll

Fredag den 12 juli

Ur Lektionarium för vardagar band III utgivet 1994:

 

Läsning                                                                                                                   Hos 14:2–10

 

Så säger Herren:

Vänd om, o Israel, till Herren, din Gud,

ty genom din missgärning har du kommit på fall.

Ta med er böneord, och vänd så åter till Herren.

Säg till honom: »Skaffa bort all missgärning,

och ta fram goda gåvor,

så vill vi bära fram till dig våra läppars offer,

som man offrar tjurar.

Hos Assur skall vi ej mer söka vår frälsning,

vi skall inte vidare stiga till häst.

Våra händers verk skall vi inte mer kalla för vår Gud.

Ty hos dig är det som den faderlöse får barmhärtighet.«

 

Ja, deras avfällighet vill jag hela,

jag vill bevisa dem kärlek av hjärtat,

ty min vrede har vänt sig ifrån dem.

Jag skall bli för Israel som dagg,

han skall blomstra som en lilja,

och som Libanons skog skall han skjuta rötter.

Rotskott skall utgå från honom,

han skall bli lik ett olivträd i fägring,

och doft skall han sprida som Libanon.

De som bor i hans skugga skall åter få odla säd

och skall grönska som vinträd.

Hans namn skall vara som Libanons vin.

Men vad har jag då mer att skaffa med avgudarna,

du Efraim!

Jag själv vill ju ge bönhörelse och se till honom.

Ja, lik en grönskande cypress vill jag bli,

hos mig skall finnas frukt att hämta för dig.

 

Den som är vis, han må ge akt på detta,

den som är förståndig, han må besinna detta.

Ty Herrens vägar är rätta,

och på dem vandrar de rättfärdiga,

men överträdarna kommer där på fall.

 

Responsoriepsalm                                                              Ps 51:3–4, 8–9, 12–14, 17 (R. 17b)

 

R. Min mun skall förkunna ditt lov.

 

Gud, var mig nådig i din godhet,

                      utplåna mina överträdelser i din stora barmhärtighet.

Två mig väl från min missgärning,

                      och rena mig från min synd. R.

 

Du har ju behag till sanning i hjärtat,

                      så lär mig då vishet i mitt innersta.

Rena mig med isop, så att jag blir ren,

                      två mig, så att jag blir vitare än snö. R.

 

Skapa i mig, Gud, ett rent hjärta,

                      och ge mig på nytt en frimodig ande.

Förkasta mig inte från ditt ansikte,

                      och ta inte din helige Ande ifrån mig. R.

 

Låt mig åter få fröjdas över din frälsning,

                      och uppehåll mig med villighetens ande.

Herre, öppna mina läppar,

                      så att min mun kan förkunna ditt lov. R.

 

Ur Lektionarium för vardagar band III utgivet 2022:

 

Läsning                                                                                                                   Hos 14:2–10

 

Vänd tillbaka, Israel, till Herren, din Gud,

du har kommit på fall genom din synd.

Kom med era ord

och vänd tillbaka till Herren,

säg till honom :

Förlåt all vår skuld,

ta emot det goda,

vi skall infria våra löften.

Assyrien räddar oss inte,

vi skall inte stiga till häst,

inte längre säga ”Vår Gud”

till ting vi själva har gjort.

Hos dig finner faderlösa barmhärtighet.

Jag skall bota dem från deras trolöshet,

jag skall älska dem av hjärtat,

min vrede har vänt sig från dem.

Jag skall bli som dagg för Israel,

och han skall blomstra som en lilja,

slå rot som en poppel

och skjuta nya skott.

Hans prakt skall vara som olivträdets,

hans doft som Libanons.

De skall åter få bo i hans skugga,

de skall frodas som en trädgård

och blomstra som en vinstock.

Han skall bli ryktbar som Libanons vin.

Vad har Efraim mer med avgudarna att skaffa ?

Jag är den som ger svar och vakar över honom.

Jag är som en grönskande cypress.

Från mig får du din frukt.

Den som är vis skall förstå detta,

den som är förståndig inser det.

Herrens vägar är de rätta,

och de rättfärdiga vandrar på dem,

men syndarna kommer på fall.

 

Responsoriepsalm                                                          Ps 51:3–4, 8–9, 12–14, 17 (R. jfr 17b)

 

R.  Min mun skall förkunna ditt lov.

 

Gud, var mig nådig i din godhet,

                      utplåna mina överträdelser i din stora barmhärtighet.

Två mig väl från min missgärning,

                      och rena mig från min synd. R.

 

Du har ju behag till sanning i hjärtat,

                      så lär mig då vishet i mitt innersta.

Rena mig med isop, så att jag blir ren,

                      två mig, så att jag blir vitare än snö. R.

 

Skapa i mig, Gud, ett rent hjärta,

                      och ge mig på nytt en frimodig ande.

Förkasta mig inte från ditt ansikte,

                      och ta inte din heliga ande ifrån mig. R.

 

Låt mig åter få fröjdas över din frälsning,

                      och uppehåll mig med villighetens ande.

Herre, öppna mina läppar,

                      så att min mun kan förkunna ditt lov. R.

 

 

Halleluja                                                                                                       Joh 16:13a; 14:26d

 

V. När sanningens ande kommer, skall han vägleda er med hela sanningen; och påminna er om allt som jag har sagt er.

 

Evangelium                                                                                                         Matt 10:16–23

 

Vid den tiden sade Jesus till sina lärjungar: »Jag skickar er som får in bland vargar. Var därför kloka som ormar och oskyldiga som duvor. Akta er för människorna. De skall utlämna er åt domstolar, och de skall piska er i sina synagogor. Och ni kommer att ställas inför ståthållare och kungar för min skull och stå som vittnen inför dem och hedningarna. Men när man utlämnar er, bekymra er då inte för hur ni skall tala eller vad ni skall säga. Ty i det ögonblicket kommer det ni skall säga att läggas i er mun, och det är inte ni som talar, utan er faders ande talar genom er. Broder skall skicka broder i döden, och en far sitt barn. Barn skall göra uppror mot sina föräldrar och bringa dem om livet. Ni skall bli hatade av alla för mitt namns skull. Men den som håller ut till slutet skall bli räddad. Om man förföljer er i den ena staden, så fly till nästa. Sannerligen, ni hinner inte till alla städer i Israel förrän Människosonen kommer.«