Måndag den 2 juli

Läsning                                                                                                          Am 2:6–10,13–16

 

Så säger Herren: Eftersom Israel har trefalt förbrutit sig, ja, fyrfalt, skall jag inte återkalla mitt beslut: eftersom de säljer den oskyldige för pengar och den fattige för ett par skor. Ty de längtar efter att se stoft på de armas huvuden, och de vränger de ödmjukas sak. Son och fader går tillsammans till flickan och vanhelgar så mitt heliga namn. På pantsatta kläder sträcker man sig invid varje altare, och bötfälldas vin dricker man i sin Guds hus. Och dock var det jag som förgjorde för dem amoréerna, ett folk så högrest som cedrar och så väldigt som ekar. Jag förgjorde deras frukt upptill och deras rötter nedtill. Det var jag som förde er upp ur Egyptens land, och som ledde er i öknen i fyrtio år, så att ni intog amoréernas land.

                      Se, därför skall jag låta ett gnissel uppstå i ert land, likt gnisslet av en vagn som är fullastad med kärvar. Då skall ej ens den snabbaste finna någon flyktväg, den starkaste har då ingen nytta av sin kraft, och hjälten kan inte rädda sitt liv. Bågskytten håller då inte stånd, den snabbfotade kan inte rädda sitt liv, ej heller kan ryttaren rädda sitt. Ja, den som var modigast bland hjältarna skall på den dagen fly undan naken, säger Herren.

 

Responsoriepsalm                                                                                 Ps 50:16b–23 (R. 22a)

 

R. Ni som glömmer Gud, lägg märke till detta.

 

»Hur kan du tala om mina stadgar

                      och föra mitt förbund på tungan,

du som hatar tuktan

                      och vänder ryggen åt mina ord? R.

 

Om du ser en tjuv, så håller du med honom,

                      med äktenskapsbrytare ger du dig i lag.

Din mun talar onda, elaka ord,

                      och din tunga smider ränker. R.

 

Du förtalar din broder,

                      du anklagar din moders son!

Så gör du, och jag tiger,

                      och nu tror du att jag är som du.

Nej, jag vill ställa fram det för dina ögon,

                      och jag vill straffa dig. R.

 

Ni som glömmer Gud, lägg märke till detta,

                      så att jag inte sliter sönder er utan räddning:

Den som offrar lovets offer, han ärar mig,

                      och den som ger akt på sin väg,

                      honom skall jag låta se min frälsning.« R.

 

Halleluja                                                                                                                 Jfr Ps 95:8ab

 

V. I dag må ni inte förhärda era hjärtan

utan höra Herrens röst.

 

Evangelium                                                                                                           Matt 8:18–22

 

Vid den tiden då Jesus såg så mycket folk omkring sig, befallde han att man skulle fara över till andra sidan sjön. En skriftlärd kom fram och sade till honom: »Mästare, jag skall följa dig vart du än går.« Jesus svarade: »Rävarna har lyor och himlens fåglar har bon, men Människosonen har inget ställe där han kan vila sitt huvud.« En annan av lärjungarna sade: »Herre, låt mig först gå och begrava min far.« Men Jesus svarade: »Följ mig och låt de döda begrava sina döda.«