Hoppa till innehåll

Torsdag den 13 juni

Ur Lektionarium för vardagar band III utgivet 1994:

 

Läsning                                                                                                            1 Kung 18:41–46

 

Elia sade till Ahab: »Bege dig dit upp, ät och drick, ty jag hör bruset av regn.« Då begav sig Ahab dit upp för att äta och dricka. Men Elia steg upp på Karmels topp, hukade sig ned mot jorden och sänkte sitt ansikte mellan sina knän. Och han sade till sin tjänare: »Gå upp och skåda ut åt havet.«

                      Denne gick då upp och skådade ut men sade: »Jag ser ingenting.« Så sade han till honom sju gånger att gå tillbaka. När han då kom dit sjunde gången, sade han: »Nu ser jag ett litet moln, inte större än en manshand, stiga upp ur havet.«

                      Då sade han: »Gå upp och säg till Ahab: Spänn för och far ned, så att regnet inte håller dig kvar.« Och i ett ögonblick förmörkades himmelen av moln och storm, och ett kraftigt regn föll. Och Ahab steg upp i sin vagn och for till Jisreel. Men Herrens hand hade kommit över Elia, så att han band upp sina kläder och sprang framför Ahab ända till inemot Jisreel.

 

Responsoriepsalm                                                                                     Ps 65:10–13 (R. 2a)

 

R. Dig tillhör lovsång, o Gud, på Sion.

 

Du visar omsorg om landet och vattnar det,

                      du låter det flöda över av rikedom.

 

Guds källa har vatten till fyllest.

                      Du bereder säd åt människorna,

                      när du så bereder jorden. R.

 

Dess fåror vattnar du,

                      du jämnar det som är upplöjt,

med regnskurar mjukar du upp den,

                      det som växer på den välsignar du. R.

 

Du kröner året med ditt goda,

                      och där du går fram ges skörd i överflöd:

betesmarkerna i öknen dryper,

                      och höjderna omger sig med fröjd. R.

 

Ur Lektionarium för vardagar band III utgivet 2022:

 

Läsning                                                                                                            1 Kung 18:41–46

 

Elia sade till Achav : ”Gå dit upp, ät och drick, jag hör regnet komma.” Achav gick upp för att äta och dricka, och Elia gick upp på toppen av Karmel och kröp ihop på marken med ansiktet mellan knäna. Sedan sade han till sin tjänare : ”Gå upp och se ut mot havet !” Tjänaren gick upp och spejade. ”Det syns ingenting”, sade han. Sju gånger befallde Elia honom att gå tillbaka upp. Den sjunde gången sade han : ”Jag ser ett moln, inte större än en hand, stiga upp ur havet.” Elia sade till honom : ”Gå och säg till Achav att han spänner för och åker ner innan regnet hindrar honom.”

                      Under tiden hade himlen täckts av mörka moln, det blåste upp och ett skyfall bröt ut. Då steg Achav upp i vagnen och for i väg mot Jisréel. Men Herrens kraft fyllde Elia : han fäste upp sina kläder och sprang före Achav hela vägen fram till Jisréel.

 

 

Responsoriepsalm                                                                                     Ps 65:10–13 (R. 2a)

 

R. Dig tillhör lovsång, o Gud, på Sion.

 

Du visar omsorg om landet och vattnar det,

                      du låter det flöda över av rikedom.

                      Guds källa har vatten till fyllest.

Du bereder säd åt människorna,

                      när du så bereder jorden. R.

 

Dess fåror vattnar du,

                      du jämnar det som är upplöjt,

med regnskurar mjukar du upp den,

                      det som växer på den välsignar du. R.

 

Du kröner året med ditt goda,

                      och där du går fram ges skörd i överflöd :

betesmarkerna i öknen dryper,

                      och höjderna omger sig med fröjd. R.

 

Halleluja                                                                                                                 Jfr Joh 13:34

 

V. Ett nytt bud ger jag er, säger Herren:

att ni skall älska varandra så som jag har älskat er.

 

Evangelium                                                                                                           Matt 5:20–26

 

Vid den tiden sade Jesus till sina lärjungar: »Jag säger er att om inte er rättfärdighet överträffar de skriftlärdas och fariseernas, så kommer ni inte in i himmelriket.

                      Ni har hört att det blev sagt till fäderna: Du skall inte dräpa; den som dräper undgår inte sin dom. Men jag säger er: den som blir vred på sin broder undgår inte sin dom, och den som okvädar sin broder undgår inte att ställas inför rådet, och den som förbannar honom undgår inte helvetets eld. Om du bär fram din gåva till offeraltaret och där kommer ihåg att din broder har något otalt med dig, så låt din gåva ligga framför altaret och gå först och försona dig med honom; kom sedan tillbaka och bär fram din gåva. Skynda dig att komma överens med din motpart medan ni ännu är på väg, så att han inte överlämnar dig åt domaren och domaren lämnar dig åt vakten och du sätts i fängelse. Sannerligen, du slipper inte ut förrän du har betalt till sista öret.«